Tipp Transport kutta ut excel og fikk orden på alt som handler om folka! –Det er overraskende enkelt i bruk!

Tipp Transport har bistått Huma i produktutviklingen helt siden starten. Vi i Huma har stilt utallige spørsmål og testet våre hypoteser på Tipp, som har vært rause med tiden og visdommen sin. Nå har Tipp brukt Huma til alt av personaladministrasjon en stund, og vi tenkte at det var på tide å høre om resultatet stemte med forventningene? 

TippTransport_factNå har Tipp brukt Huma til alt av personaladministrasjon en stund, og vi tenkte at det var på tide å høre om resultatet stemte med forventningene? Vi tok en prat med Hilde og Bente, de styrer alt som handler om folka i Tipp.

Hva er det Tipp Transport driver med?

Tipp Transport er et transport og logistikkfirma som leverer gods og transporttjenester til alt fra private kunder til store industrikunder. Vi har en omsetning på 180 millioner, og har litt i overkant av 100 ansatte. Vi har 53 vogntog og 15 maskiner (hjullastere og trucker). I hovedsak er nedslagsfeltet vårt Grenlandsområdet, men vi kjører for eksempel CO2 for Nippon Gases over hele Norge. Noen av kundene våre krever skift og 24 timer bemanning, så da har vi flere 5-skifts ordninger slik at vi kan jobbe hele døgnet. I det hele tatt ganske varierte oppdrag, og mange hyggelige ansatte som jobber til ulike tider på ulike steder.

Bruk Huma gratis | Kom i gang på 6 minutter, ikke 6 måneder

Fortell litt om kulturen deres! Hvordan er det å jobbe i Tipp?

Vi har et godt arbeidsmiljø, god takhøyde, korte linjer mellom ansatt og leder. Flere av våre ansatte har jobbet hos oss i veldig mange år, og det er veldig hyggelig. Det er nok et litt mannsdominert miljø, som for så vidt speiler transportbransjen som helhet. Vi har mye humor på arbeidsplassen, og den ansatte har stor frihet og tillit til å styre sin egen hverdag slik de mener at det blir best. Det er jo høyt kompetente sjåfører vi har, så det er ikke noe poeng at ledelsen legger seg oppi hvordan de gjør jobben sin best. Det vet de godt selv.

 

"Huma er overraskende enkelt i bruk! Vi bruker det daglig og systemet har forenklet hverdagen vår i personalavdelingen."

 

Hvordan er det for en nyansatt å starte hos dere?

Hun/han blir tatt imot av en opplæringsansvarlig første dagen og da går vi gjennom sjåførhåndboken. Vi har to personer hos oss som gjør dette. I tillegg blir den nyansatte tatt med rundt på de enkelte anleggene våre og blir presentert for de andre ansatte. Etter dette er de med andre på opplæring minst i 14 dager før de slipper til på egen hånd. Noen steder krever kunden at en maskinfører for eksempel skal ha minst 10 skiftsopplæring. I det hele tatt har vi et ganske strukturert oppstartsprogram, og det er en fin måte for en nyansatt å bli kjent med oss, og arbeidsoppgavene den skal gjøre. 

 

Hvorfor ville dere ha et HR system?

Vi hadde behov for å samle alt av personalinformasjon på ett sted. Det er også en hel del dokumenter som er knyttet til hver enkelt ansatt når man har diverse kontrakter, ikke minst sertifikater og kompetansebevis, som er direkte forretningskritiske for oss. Det å få all denne informasjonen samlet på et trygt sted, som også er søkbart for både oss i administrasjonen og den enkelte ansatte, var helt avgjørende for oss. 

Huma har gjort det enkelt for oss å få ut viktig informasjon til hele bedriften, og til spesifikke team. Dessuten kan sjåførene enkelt følge med på eget fravær og søke om ferie og så videre. Vi får i tillegg god statistikk fra innsiktsmodulen på de ansatte i forhold til alder, kjønn og så videre. Nyttig!

Tidligere så satt vi med masse forskjellige excel-ark, da var det vanskelig å holde oversikt. I tillegg hadde vi ingen direkte informasjonskanal ut til de ansatte internt utenom SMS. Nå har vi fått orden på internkommunikasjonen, og samlet kompetansebevis og sertifikater på ett sted. 

 

Hva var det som gjorde at dere landet på Huma?

Vi har vært med som testere fra starten av utviklingen av Huma. Vi hadde jo savnet et personalsystem som omfattet mye forskjellig og da vi fikk mulighetene til å være med på å utvikle et nytt digitalt HR system så var valget lett. Det har vært og er fortsatt veldig gøy og spennende å være med på utviklingen av Huma. De har vært lydhøre hele veien, og gjør stadig nye oppdateringer etter tilbakemelding fra oss på hva vi savner eller ønsker å endre. Vi opplever at det er veldig god kommunikasjon og at de virkelig er opptatt av hva vi tenker og mener. 

Det har blitt som vi ønsket oss, selv om vi ønsker oss mer😊

 

Nå som dere har brukt Huma en stund, hva har overrasket dere?

Det er overraskende enkelt i bruk! Vi bruker det daglig og systemet har forenklet hverdagen vår i personalavdelingen. I tillegg får vi ut fellesinformasjon til alle raskt og vi får statistikk på hvor mange som leser det. Daglig leder hos oss sender f.eks. ut fredagsnytt som inkludere status på det vi driver med fra diverse HMS- spørsmål til økonomi status etc. Vi får videre mye statistikk som vi ikke hadde tidligere!

Vi må også si at Aganze (som er kontaktpersonen vår i Huma) er veldig flink til å informere om nye oppdateringer og ta en gjennomgang med oss om det er noe som som dukker opp!

Vi kan virkelig anbefale Huma!


Les mer om Tipp Transport her: tipptransport.no

New call-to-action

Relaterte innlegg