Ringvirkningene av gode medarbeidersamtaler

Vi i Huma har snakket mye om medarbeidersamtaler. Det er fordi det er superviktig! Nå har vår partner KL Økonomi og HR, skrevet en blogg der de ser på ringvirkningene av en god medarbeidersamtale!

Vi i Huma har snakket mye om medarbeidersamtaler. Det er fordi det er superviktig! Nå har vår partner KL Økonomi og HR, skrevet en blogg der de ser på ringvirkningene av en god medarbeidersamtale!

I Huma vet vi verdien av å ha smarte venner, og når vi har så dyktige partnere er det ekstra stas å dele deres tanker! Så her har du den, en aldri så liten oppskrift fra ekspertene på dette!


Er det på tide å gjennomføre den årlige medarbeidersamtalen? Sette kursen for 2023 med dine medarbeidere? Mange ledere tenker kanskje at disse samtalene koster mer enn de smaker, og velger dermed å gjøre kun det nødvendige. Vi i KL Økonomi og HR ser at her er det mye å hente! Ringvirkningene av hyppige og meningsfulle medarbeidersamtaler kan være svært gode og flerfoldige.

Undersøkelser fra McKinsey og Gallup viser at ledere mener at samtalene tar opp for mye tid og de synes det er vanskelig å gi gode tilbakemeldinger, mens de ansatte synes ofte samtalene er unøyaktige, fordomsfulle og svært sjeldent motiverende. De oppleves mer som motarbeidersamtaler, enn medarbeidersamtaler.

Dersom bedrifter har brukervennlige verktøy og blir mer klar over de positive ringvirkningene gode medarbeidersamtaler kan ha, er vi godt på vei. I disse samtalene kan lederen og den ansatte avklare forventninger, gi gode og konstruktive tilbakemeldinger til hverandre og samtidig bli bedre kjent og bygge en solid relasjon, som igjen påvirker den psykologiske tryggheten mellom partene.

Linda Lai og Bård Fyhn er klar i sin tale; relasjonen mellom leder og ansatt er svært viktig for tryggheten. Når man kjenner hverandre, vil det bli lettere å vise forståelse- og være der for hverandre på flere arenaer enn bare medarbeidersamtalen, men denne anledningen er et glimrende utgangspunkt. For når tryggheten på arbeidsplassen ikke er på plass, kan det å si sin mening vekke en sterk reaksjon, i form av frykt for å bli ydmyket. Denne reaksjonen stammer fra vår «reptilhjerne» – Amygdala. Denne delen av hjernen vår hjelper oss når vi står ovenfor en liv-eller-død situasjon, men den hemmer vår evne til å tenke strategisk på arbeidsplassen, dersom vi ikke kjenner på nok trygghet til å si vår mening (Delizonna, 2017).

Hvis lederen derimot legger til rette for å oppleve eller frammaner positive følelser som glede, håp, fornøyelse, altruisme eller entusiasme blant sine ansatte, har Barbara Frederickson sin «Broaden-and-Build» teori og forskning på dette emnet, vist seg å fremme ekspansivitet (Fredrickson, 2004). Dette vil si at disse positive følelsene øker ressursene i våre liv, både psykisk og fysisk. Negative følelser minsker vårt handlingsrepertoir, mens positive følelser øker vårt repertoir. Dette gir oss mulighet til å anvende flere tanker og handlinger når vi blir utsatt for situasjoner som vekker emosjonell stimuli. Altså, når vi skal ha en medarbeidersamtale og vi er trygg på vår leder, vil denne positive følelsen gjøre oss mer tilbøyelig til å dele nye idéer, tørre å gi tilbakemeldinger og fortelle om hårete mål. Hvis vi derimot er utrygg på vår leder, kan denne negative følelsen føre til at vi ikke deler like mye, i frykt for å bli dømt negativt. Slike vurderinger kan igjen føre til at snøballen begynner å rulle, både i positiv og negativ forstand, avhengig av hvordan vi reagerer på en situasjon som frammaner emosjonell stimuli.

Fredrickson og Branigan (2005) hevder at positive følelser kan blant annet føre til; 

 • økt kreativitet ved å la deg gå ut av overlevelsesmodus for å vurdere flere alternativer
 • blomstring i stedet for overlevelse (dvs. leve livet til drømmene dine, i stedet for bare å unngå livet til marerittene dine)
 • økte mestringsressurser ved å bygge verktøykassen din med mestringsevner
 • økt arbeidsglede spesielt hvis du opplever positive følelser på jobben
 • forbedret arbeidsytelse i jobben eller karrieren din ved å gi deg verktøy for å forbedre arbeidet ditt og møte hindringer med klarhet

Vi i KL Økonomi og HR er opptatt av at medarbeidersamtalen skal føles nyttig for leder og medarbeider, og med vårt nye partnerskap med Huma ønsker vi å sette dette i et brukervennlig system. På denne måten kan våre kunder enkelt sette opp en plan for medarbeidersamtaler i 2023, herunder;

 • avklare prosessansvarlige
 • tilpasse innhold
 • påminnelser
 • gjennomføring
 • referat
 • oppfølging

Når det praktiske er på plass er det opp til leder og medarbeider å skape en god relasjon, slik at den psykologiske tryggheten og de positive følelsene kan blomstre. 

Den fundamentale konsekvensen av disse faktorene er økt effektivitet og produktivitet, per Amy Edmonson sin forskning på dette emnet (Edmondson, 2018). Et godt arbeidsmiljø og god relasjon mellom leder og medarbeider er naturligvis å foretrekke på alle arbeidsplasser, men dette er kun et virkemiddel som gjør at vi mennesker kan ta foten av bremsen i arbeidslivet, og jobbe mer effektivt og produktivt over tid.

 

Om Vegard Mandal Johansen

Vegard jobber som HR-rådgiver hos KL Økonomi og HR, og han har en glødende interesse for mennesker. Med en bakgrunn fra både stort og smått innen HR og rekruttering, samt en litt utradisjonell utdanningsbakgrunn innen psykologi og idrettspsykologi passer han godt inn i HR-teamet hos KL Økonomi og HR. I tillegg til å være en HR-ressurs er Vegard en nybakt tvillingfar til to små jenter og en «sportsidiot» av rang, og han kan skilte med en seier i Premier League med Leicester City Football Club i 2017/2018, da han jobbet sammen med idrettspsykologen til laget.

Vegard og KL gleder seg til å sette i gang med Huma og formidle vårt felles ønske om å gjøre HR enkelt!

Partner blog_ medarbeidersamtale

 

Om K&L Økonomi og HR

KL Økonomi og HR er et kompetansehus plassert på Rosten i Trondheim. De er en del av Saga KL-kjeden og leverer regnskaps-, lønn- og HR-tjenester for deres kunder. Med røtter helt tilbake til 1970-årene har de en lang og allsidig fartstid i bransjen, og de etterlever deres verdier; åpen, engasjert, nytenkende og solid, i alt de gjør. Med hånden på pulsen til bransjene de jobber med klarer de å være framoverlent og raskt avdekke behov, for så å betjene deres kunder med det de skulle trenge innen regnskap, lønn og HR.

Relaterte innlegg