Kan teknologi løse utfordringer du har med HR?

I den siste Human Technology Survey fra PwC ble 600 ledere innen HR- og IT-sjefer på tvers av seks kontinenter intervjuet om HR-teknologi og hvordan det hjelper dem i hverdagen. I denne utgaven av spalten Huma Innsikt ser vi nærmere på hva de svarte.  

Det er ikke teknologien alene som skal sørge for at folka og kulturen din spirer og gror. Men ifølge analysen fra PwC og 600 internasjonale HR- og IT-ledere skaper verktøyene et bedre grunnlag for mer moderne og bedre HR - dersom teknologien du velger faktisk blir brukt av organisasjonen. 

Mer eller ny teknologi - her er områdene som er i fokus

I følge PwC og funnene i undersøkelsen investeres det stadig mer i HR teknologi og det gir avkastning. Hele 74% av de 600 som ble spurt svarte at de planlegger å øke investeringene i HR-teknologi fremover. Om man ser frem de neste par årene er de tre områdene med størst teknologi-fokus blant de spurte rekruttering, forbedret ansattopplevelse og kompetanseutvikling.

Gratis Guide | Jobb litt smartere med personaladministrasjon og spar masse tid  og penger

Hvor vil det investeres i HR-teknologi de neste to årene?
HR Technology foucs throught 2022-3
Men blir det noe bedre da?

Et sentralt poeng fra undersøkelsen, og noe alle burde evaluere uansett hva man investerer i, er om det faktisk blir bedre HR med mer eller ny teknologi. 

Generelt er svaret fra undersøkelsen at teknologi hjelper. Men svarene varierer, både på tvers av hva slags teknologi man velger og hva man søker å oppnå. 

44% av de som ble spurt svarte at et skybasert HR-system har vært veldig effektivt for å øke produktiviteten i selskapet. Dette bør være grunnsteinen i all teknologi: gjør ting smartere og enklere.

40% svarte at teknologien har hjulpet dem å forbedre ansattopplevelsen.

HR-teknologi gir oss store fordeler innen...

Benefit of core HR int he cloud-1Et viktig, og kanskje åpenbart, funn fra undersøkelsen er at mer enn dobbelt så mange HR-ledere vil svare “veldig effektfullt” om man har et skybasert HR-system sammenlignet med et “on-site” system. 

 

C-level er happy, men det er ikke brukerne

Selv om ledere ser verdien, er det ikke gitt at alle andre gjør det. Da mellomledere og teamledere, altså de som skal bruke teknologien i hverdagen ble spurt om de var fornøyd med HR-teknologien på jobb dukket det opp et spennende gap: de som skal bruke dette i arbeidshverdagen sliter med å se de samme gevinstene som de i sjefsstolen! 

Dette lyder kjent. De fleste av oss har vært med på et eller annet IT prosjekt som er initiert fra en ledergruppe, hvor man måler suksess ved å levere prosjektet på tid og på budsjett. 

Dersom ikke teknologien og arbeidshverdagen snakker sammen, får man i følge PwC store gap internt i organisasjonen. Der 50% av sjefene svarte “veldig effektfull” da de ble spurt om HR teknologien faktisk gjorde dem mer effektive, svarte mindre enn halvparten (22%) av mellomlederne det samme. 

Andelen som svarte "veldig virkningsfull" på om HR-teknologien har levert på ulike områder.
Ledergruppens svar i lilla og hva mellomledere svarer i gult.

 

Char_1

Det er åpenbart flere drivere bak disse funnene. Bedre kommunikasjon om hvorfor man investerer i HR-teknologi og hva man ønsker å oppnå er to mulige stier man burde gå ned.

Men også at de som faktisk skal bruke det ikke opplever teknologien som vanskelig å forstå og vanskelig å bruke spiller en stor rolle. Dagene hvor man trenger store forprosjekter og opplæring innen teknologi bør være over. 

 
Selskapene sliter med bruk

Hele 82% av de 600 lederne og selskapene som ble spurt av PwC sliter med å få folk til å faktisk bruke teknologien. Mangel på at den ansatte faktisk ser verdien selv, dårlig teknologi og brukeropplevelse og dårlige forberedelser topper listen av bakenforliggende årsaker. 

Så hva er det som faktisk funker?

Selv om opplæring og kommunikasjon går oftest igjen som metoder, er det i følge studien ikke de som fungerer best i følge lederne som ble spurt i undersøkelsen. 

Det enkle er ofte det beste: det som gir best resultat for å få ansatte til å bruke HR-teknologien er å gi dem en god grunn for å bruke det! 

Ikke mer kurs, ikke egne opplæringskonsulenter eller dårlige premier - men gi dem en ærlig og god grunn. At det er lett og lekent (her velger vi ikke å bruke buzzordet Gamification selv om undersøkelsen bruker det, mer om det senere) er det som funker nest best. Det er lov å ha det gøy, også med HR-teknologi, og det viser seg at det hjelper organisasjoner med å lykkes.

Hvilke metoder blir brukt (gult) og hvilke metoder funker faktisk (lilla) for å få organisasjonen til å bruke HR-teknologien?

Chart 2

Nyttige ting å følge med på eller lese mer om:

Hele rapporten fra PwC her: 2020 HR Technology Survey: Key findings

Eller dykk dypere her: Employers Still Buying HR Tech, but User Adoption a Challenge

Les mer om hvor enkelt det er å komme i gang med Huma!

Relaterte innlegg