Kan endring av kultur føre til bedre lønnsomhet?

Vi tok en prat med ekspertene i HR-huset for å finne litt mer ut av hva kultur egentlig er og om det kan påvirke bedriftens lønnsomhet.

“Hvis du mener at lønnsomheten i din bedrift påvirkes av de som jobber der, er jo veien kort til å konkludere med at kultur og lønnsomhet henger sammen”, sier Tone Odvold i HR-huset, daglig leder og erfaren på feltet. 


En annen vei til den samme konklusjonen er det å rekruttere de beste menneskene. 

Tone i HR-huset forteller oss at medarbeidere i økende grad er opptatt av mer enn kompensasjon. Det holder ikke lenger med høy lønn, ekstra feriedager eller julebonus. Dette har vært spesielt tydelig gjennom et annerledes år som 2020, hvor det har blitt veldig klart at medarbeidere søker og trenger mer mening og mer sammenheng rundt det de skal bruke en tredjedel av livet sitt på. 

“Alle bedrifter har en kultur. Den er kanskje vanskelig å kjenne konkret, noen sier den sitter i veggene, men egentlig sitter den i hodene til de som jobber der. Først og fremst kommer den til syne i relasjonen mellom folka som jobber der, men også i interaksjonen med kunder og samarbeidspartnere”, fortsetter Tone Odvold i HR-huset.

quote_!

Når medarbeidere kan identifisere seg med bedriftskulturen på sin arbeidsplass blir de også mer motiverte, engasjerte  og mer produktive. “Det er også mer sannsynlig at de blir de beste ambassadørene og markedsførerne du kan drømme om”, fortsetter Tone.

Så hvordan skaper man en sterk og konkurransekraftig bedriftskultur?

HR-huset peker på tre viktig steg: 

1. Identifiser kulturen din

Om man vil forandre en bedriftskultur er det klokt å starte med hva og hvor den er i dag. Her er tre tips til hvordan man kan gå frem:

  1. Inviter noen “kultur-bærere” og utvalgte medarbeidere til et intervju. Spør om hvorfor de synes bedriften er unik, hva de liker, hva de ikke liker, hvordan de synes kommunikasjonen fungerer og om hvordan de opplever bedriftens produkter/tjenester ut mot kunde. 
  2. Inviter kunder til å gjennomføre tilbakemeldinger (for eksempel NPS, noe du kan lese mer om her). Her får du vite hvordan kundene rangerer bedriften og produktene. Spør også om hvordan de oppfatter hva selskapet står for.
  3. Gjør egne observasjoner! Gjennom lunsjprater, fellesmøter og ledergrupper: hvordan er dynamikken, kommunikasjonen og engasjementet? 

Oppsummer deretter funnene i øvelsene med en status quo. Derfra blir det enklere å skape realistiske målsetninger og tydeliggjøre forventninger om hva man ønsker å oppnå med kulturarbeidet.

2. But why?

Simon Sinek har skrevet en bok vi (og mange med oss) liker. Om du ikke har tid til å lese hele boken, kan du ta en titt på hans eget sammendrag i denne videoen her. Dette er et knallbra grunnlag for neste steg! 

Et av hovedbudskapene til Sinek er å finne bedriftens hvorfor eller hensikt. Det er her broen til kulturen ligger! Hvorfor finnes bedriften deres egentlig? Hvorfor gir det mening for både kunder og ansatte å være en del av dette?  

Tone fra HR-huset forklarer: “Man trenger ikke nødvendigvis å gjøre hele øvelsen til Simon. Men å bruke litt tid på å besvare på spørsmålene ovenfor om hvorfor bedriften deres egentlig eksisterer gir et godt grunnlag for å jobbe videre med kulturen. Det er viktig at det er troverdig, velbegrunnet og koblet til virksomheten. Vår erfaring tilsier også at det er lurt å la flere være med på denne prosessen.”, sier Tone videre. 

I Huma er dette vårt hvorfor: 

“Fordi du skal bruke en tredjedel av livet på jobb og i Huma ønsker vi å gjøre den tiden litt bedre for folk”

 

quote_3

3. Mål endringene!

Det er kanskje vanskelig å måle en kultur eller hvordan den endrer seg. Men ikke umulig! Målene kan være enkle og håndfaste, som for eksempel kleskode, struktur på organisasjonen eller teknologi. Men det kan og bør kanskje omfatte de oppgitte verdiene som hva som anses som riktig eller galt, ønskelig oppførsel og måter å kommunisere på.  

Tone i HR-huset utdyper: Husk å bruke enkle metoder som fungerer for virksomheten din når du følger opp målene dine, for eksempel i forbindelse med utviklingssamtaler eller gjennom puls- eller medarbeiderundersøkelser. 

... og husk dette:

Å endre en bedriftskultur er en lang prosess, men det er mulig. Fra det første møtet med en potensiell ny medarbeider til et kundemøte, bør du kunne oppleve kulturen. 

Enten du sitter i ledergruppen, jobber i produksjon eller i økonomiavdelingen, bør det være åpenbart hva selskapet står for, hva som forventes av deg som ansatt og hvordan selskapet ønsker å fremstå for omverdenen.

Gir du dine ansatte mer mening, vil du får mer tilbake av de!

Har du lyst til å utvikle kulturen i din bedrift?

Gjennom Huma får du nå gratis og uforpliktende veiledning fra HR-huset. Send oss en e-post til hello@hu.ma med ditt navn og navnet på bedriften din, så tar vi kontakt! 

Relaterte innlegg