Ladda ner gratis

Chefshandbok för dig som är ny i chefsrollen

Ad_Lederhåndbok_A_16_9_SE

En chefshandbok är ett verktyg för att säkerställa en säker och effektiv ledning i företaget. Chefshandboken ger en tydlig och strukturerad vägledning om hur du som chef ska agera och ser till att allt görs på ett säkert, rutinmässigt och ansvarsfullt sätt.

 

Fyll i formuläret och ladda ner vår chefshandbok⚒️📃

En chefshandbok är ett verktyg för att säkerställa en säker och effektiv ledning i företaget. Chefshandboken ger en tydlig och strukturerad vägledning om hur du som chef ska agera och ser till att allt görs på ett säkert, rutinmässigt och ansvarsfullt sätt. Inte minst bidrar det till en gemensam förvaltningskultur och gemensamma riktlinjer, vilket är viktigt för både stora och små företag. En chefshandbok är till för att hjälpa dig med ditt chefskap och för att ge dig användbara tips när det uppstår svåra situationer på arbetsplatsen.

 

Vem är chefshandboken avsedd för?

Chefshandboken är avsedd för alla typer av chefer - oavsett om du är toppchef, mellanchef eller grundare - kommer den att hjälpa dig att utöva din chefsroll. Den ger dig användbara tips om allt från dagliga rutiner och kommunikation med dina medarbetare till hur du hanterar olika problem och utmanande situationer.

 

Ett bra stöd för chefer

Det krävs mycket för att vara chef i dagens samhälle. Du måste inte bara behärska lagar och förordningar, utan också ha färdigheter och kompetens inom strategi, marknadsföring och kommunikation. 

En chefshandbok underlättar inte bara din vardag, utan bidrar också till lärande och utveckling. Tydliga riktlinjer och regler i ett företag bidrar faktiskt till en effektivare och mer holistisk hantering av chefsrollen.

 

Här är lite av det vi går igenom i manualen:

Chef för första gången

 • Förtydligande av förväntningarna på chefsrollen    

Personaladministration 

 • Förväntningar på teamet 
 • Personaluppföljning
 • Lönesamtal 
 • Sekretess 
 • Rekrytering
 • Medbestämmande 
 • Arbetsmiljölagen
 • Konfliktförebyggande 
 • Hur hanterar du teammedlemmar som inte lever upp till förväntningarna?
 • Prestationsbedömningar

HR-rollen

 • Förväntningar på HR-rollen
 • Strategiska prioriteringar
 • Strategisk kompetensutveckling 
 • Förstå organisationen
 • Gör processer mer lönsamma

Ladda ner handboken genom att fylla i formuläret högst upp på denna sida. Då har du tillgång till handboken när som helst, och kan använda den i de olika situationer som uppstår!