Enkel anställningsavtalsmall för tillsvidareanställning

Anställningsavtal behöver inte vara svårt, här är en mall

LP_Arbeidsavtaler_mal_huma_SE

Anställningskontrakt kan vara lite komplicerade, men vi på Huma jobbar ständigt med att göra det så enkelt som möjligt för dig! Vi tittar på allt som behövs för bättre anställningsavtal, och hur dina anställningsavtal kan bli ännu bättre. Om du bara är intresserad av en gratis anställningsavtalsmall kan du ladda ner den nu genom att fylla i formuläret.

Utöver anställningsavtalsmallen från advokatbyrån Schjødt tar vi en titt på:

 
 Vanliga misstag i anställningsavtal
Ändringar i anställningsavtalet
Olika typer av anställningsavtal
 Ifylld mall för anställningsavtal
 

 Bonus! Lite om lagring av personaluppgifter

Här är en rad punkter du skall se till finns med i ett anställningsavtal:

 1. Parternas identitet
  Vi måste veta vem som är arbetsgivare och arbetstagare.

 2. Arbetstagarens titel
  Arbetstitel, beskrivning eller arbetskategori ska finnas med.

 3. Tidpunkten för början av förhållandet
  Vilket datum börjar det nya jobbet?

 4. Förväntad varaktighet
  Om det är ett vikariat ska avtalets förväntade livslängd fastställas. Då ska även den rättsliga grunden presenteras i avtalet.

 5. Provpanställning
  Hur lång är provanställningen?

 6. Semester och semesterersättning
  Du måste följa reglerna för semesterlagen. Ange rätt till semester och semesterlön, vanligtvis antalet dagar och semesterlönens procentandel.

 7. Uppsägningstid och tidsfrister
  Från båda parter.

 8. Lön
  Vad får den anställde i lön? Dessutom ska betalningssätt, betalningstidpunkt samt andra tillägg och traktamenten framgå.

 9. Veckans arbetstid
  Vilka tider skall du jobba vecka? Det finns även krav på uppgift om daglig arbetstid. 

 10. Raster och pauser
  Alla behöver raster och pauser. Se till att detta anges.

 11. Information om kollektivavtal
  Kollektivavtal som reglerar anställningsförhållandet ska informera arbetstagaren om vilka kollektivavtalsparterna är.

Ladda ner anställningsavtalsmallen nu☝️

 

Vanliga misstag i anställningsavtal

Vill du dyka ännu djupare i hur dina anställningsavtal kan bli ännu bättre har vi tagit en pratstund med några av Nordens skickligaste arbetsrättsjurister. De berättade för oss om fem vanliga misstag som de ofta ser dyka upp.

 1. Avstående från ledningens rättigheter: Se till att du har flexibilitet 
 2. Det är viktigt att bedöma och säkerställa en rättslig grund för tidsbegränsade anställningar. 
 3. Var medveten om "särskilt oberoende position" 
 4. Bristande överenskommelse om prövotid 
 5. Avdrag i lön och arbetstid kan avtalas

Ändringar i anställningsavtalet

Om det sker förändringar i arbetsförhållandet för en anställd, vare sig det är en ny lön, tjänstetitel eller arbetsuppgifter, så är det lagstadgat att göra ändringar även i anställningsavtalet. Det betyder dock inte att du måste skriva ett helt nytt kontrakt. Vill du läsa mer om detta kan du ladda ner PDF-filen ovan. 

Olika typer av anställningsavtal

Det finns flera olika typer av anställningsavtal. Det finns tillsvidareanställning  och tidsbegränsade anställningar. Sen finns det såklart avtal för bland annat timanställda.

Tillsvidareanställning är normen och anställda ska som huvudregel ha tillsvidareanställning. Det är dock inte alltid möjligt eller lönsamt att ta en fast anställning. Det går att fixa med ett vikariat.

Ladda ner anställningsavtalsmallen nu☝️

 

Bonus! Lite om lagring av personaluppgifter

Efter att GDPR-förordningen trädde i kraft 2018 har kraven på hur arbetsgivare hanterar personaluppgifter skärpts. Du måste nu ha en mycket verklig anledning att behålla personalinformation. Ett anställningsavtal är ett exempel på sådan personalinformation. Den norska datatillsynsmyndigheten säger att du som arbetsgivare bör ställa dig själv dessa frågor om vad som ska lagras i den anställdes personalakt: 

 • Vad har vi och vad behöver vi? 
 • Varför behöver vi det? 
 • Hur länge behövs det? 
 • Hur förvaras det? 
 • Vem har tillgång?

Hur länge kan informationen lagras? 

Den formella definitionen är att informationen inte får lagras längre än vad som är användbart för ändamålet. Den är därför öppet för tolkning. Poängen är att arbetsgivare inte kan behålla personuppgifter för alltid, du måste ha en medveten inställning till radering. 

 

 Ladda ner anställningsavtalsmallen nu☝️

Relaterade inlägg