Avant Garde Search kan rekrytering. Det är därför de använder Huma och Teamtailor

Avant Garde är en specialiserad rekryteringsbyrå som hittar de bästa talangerna för positioner som inte alltid är lätta att rekrytera till. Vi pratade med Kennet Altamiranda Hansen, COO och medgrundare av Avant Garde Search. De har använt Huma ett tag och använder även Teamtailor för sin egen rekrytering. Vi tog också tillfället i akt att höra lite om vad människor letar efter när de byter jobb.

AvantGarde Search är en specialiserad rekryteringsbyrå som hittar de bästa talangerna för positioner som inte alltid är lätta att rekrytera till. Ledningsfunktioner, specialister och personer med stor teknisk insikt. AvantGarde Search är specialiserat på att rekrytera till en specifik bransch, nämligen teknikbranschen. För, som de själva säger, när du behöver köpa en produkt själv, pratar du med en specialist. Vi pratade med Kenneth Altamiranda Hansen, COO och medgrundare av AvantGarde Search. De har använt Huma ett tag och använder även Teamtailor för sin egen rekrytering. Vi tog också tillfället i akt att höra lite om vad människor letar efter när de byter jobb.

Berätta lite om er kultur! Hur är det att arbeta i Avant Garde Search??

Det är fullt upp! Vi arbetar hårt, och det finns ett absolut prestationstryck och förväntningar på att folk ska leverera. Man blir inte bäst i klassen genom att ta det lugnt. Men vi ser till att det finns plats att ha kul också såklart! Vi har till exempel utlandsresor och massor av sociala aktiviteter.

 

Prova Huma gratis | Kom igång på 6 minuter, inte 6 månader

Som rekryteringsspecialist vet du ett och annat om vad som driver människor. Hur kan företag se till att behålla sina värdefulla medarbetare?

Jag kan ta några exempel från vårt eget företag. Vi vet mycket väl hur viktigt det är att behålla de duktiga medarbetare vi har. En sak som vi har haft stor framgång med är att tillhandahålla fortbildning och yrkesmässig uppdatering för personalen. Detta har bara positiva konsekvenser. Människor blir mer motiverade, de blir mer engagerade och inte minst blir de mer yrkesskickliga! Det gynnar alla, inklusive oss som företag. Vi blir smartare när våra medarbetare blir smartare! Vi har även sociala aktiviteter som tidigare nämnts.

Detta kan ibland vara svårt att prioritera, men det lönar sig enormt varje gång. När människor mår bra på jobbet fungerar de bättre, det är bara så det är. Vi fokuserar också på att medarbetarna ska uppleva en hög grad av delaktighet i beslut. Det här är viktigt för oss. Vårt företag är inte en plats där ett fåtal fattar beslut på uppdrag av många. Jag tror att många företag skulle kunna dra nytta av att låta fler människor delta i beslutsprocesserna. För vår del ser vi att det helt enkelt innebär att vi gör bättre val. Att få in fler perspektiv och olika åsikter gör att vi gör val som är bättre motiverade. Dessutom skapar det en större känsla av samhörighet bland alla, att vi tillsammans ska föra det här skeppet framåt liksom.

 

"Jag tror att många företag skulle kunna dra nytta av att fler människor deltar i beslutsprocesserna. För vår del ser vi att det helt enkelt betyder att vi gör bättre val."

 

Vad letar folk efter när de byter jobb idag?

Människor vill växa. De letar efter möjligheter att utveckla sig själva och sina egna färdigheter. Dessutom har autonomi blivit allt viktigare de senaste åren. Människor måste känna att arbetsgivaren litar på att de kan utföra sitt arbete på det sätt som de tror är bäst. Dessutom är allt fler människor intresserade av utbildningsprogram och andra förmåner. Jag tror att detta går tillbaka till en önskan om engagemang, tillhörighet och tillit.

 

Du har använt Huma ett tag nu. Vad fick dig att vilja ha ett HR-system från början?

Vi ville få en bättre struktur på våra dokument och processer. Tidigare använde vi ett vanligt filsystem på datorer och teams. Det fungerade ett tag, men blev snabbt förvirrande och var inte hållbart. Huma har också hjälpt oss att strukturera våra processer för introduktion på ett bättre sätt. Detta är naturligtvis viktigt för oss.

 

Image_Teamtailor_blog

När vi pratar om introduktion och rekrytering använder de Teamtailor för sin egen rekrytering. Kan du berätta lite om hur det fungerat för dig?

Det har fungerat väldigt bra! Det har systematiserat processen och gjort det enkelt att hantera kandidater. Det faktum att Teamtailor har integrationer med flera andra system, t.ex. referensappar och kundintegrationer, gör hela processen enklare och mer överskådlig för oss. Dessutom är det en säker plattform för överföring av personuppgifter i enlighet med GDPR-reglerna.

 

New call-to-action

Relaterade inlägg