Gå tillbaka

Personalhandbok

En personalhandbok är ett användbart verktyg för att enklare kommunicera information internt i en organisation oavsett om det gäller rutiner eller regler till anställda. I en väl fungerande och modern personalhandbok hittar alla anställda snabbt svar på vad de undrar över, vilket sparar tid för chefer eftersom de anställda själva kan leta upp svar på frågor de undrar över. Men då till frågan, vad ska en personalhandbok innehålla?

Personalhandboken är ett levande dokument som kontinuerligt ändras i enlighet med den personalpolicy som företaget vid varje tillfälle beslutar, liksom i enlighet med ändringar i lagstiftning och interna avtal.

Handboken fungerar som referensarbete och hjälper anställda att få den information de behöver oavsett om det är praktiska frågor som lön, arbetstider, semester, pensioner eller försäkringar. Det kan också innehålla andra frågor som personalförmåner, anmälningsrutiner eller rutiner relaterade till utrustning och tillgångar.

En modern personalhandbok bör vara lättillgänglig, läsbar på alla möjliga typer av enheter och vara lätt att hitta.

Önskar du få en gratis mall för en personalhandbok?

Andra relevanta ord från denna kategori