Alla svar på ett ställe

Färdiga digitala handböcker

Alltid tillgängliga, lätta att navigera och verkligen användarvänliga - precis som en handbok borde vara! Har du aldrig skrivit en handbok tidigare? Inga problem, vi har gjort det åt dig. Personal- och ledarhandböckerna är bara början; vi har skapat många mallar för dig! Prova gratis - idag!
Cover_LP_Handbooks_SE_v2
Cover_LP_Handbooks_SE_v2

Ett pris - oavsett storlek

En anställd eller 300? Det spelar ingen roll. Flera handböcker på flera språk (NO, SE, FI, EN) - allt ingår i ett pris. Prova det gratis i 14 dagar, sedan ett fast pris på 7500 kronor per år.

Growth_1_Eng

Färdiga mallar, du är igång på några sekunder. Gör klart din personalhandbok och publicera den på cirka 30 sekunder (+ den tid du ägnar åt redigering förstås)!

 

Growth_3_2

Publicera med tre klick! Välj om handboken ska vara tillgänglig för alla eller bara för ett visst team.

Growth_2_2

100 % redigerbar! Mallarna kan redigeras precis som du vill, så att de passar din verksamhet perfekt.

Handböcker som faktiskt används

Chefshandbok, personalhandbok, HMS-rutiner med mera. Gemensamt för alla dessa är att de har väldigt lite värde om de inte används! Med den digitala handboken från Huma har alla tillgång till det de behöver, när de behöver det! Det bästa av allt är att allt innehåll är tillgängligt på mobilen och är sökbart så det är lätt att hitta!

Varför behöver vi handböcker i vårt företag?

En personalhandbok och chefshandbok kan vara mycket användbara och smarta verktyg för alla företag. Dessa handböcker ger en heltäckande och detaljerad översikt över interna riktlinjer, procedurer, policyer och regler som gäller för verksamheten.

hb-law-updates_SE

Färdiga mallar

Välj en eller flera mallar som passar dig och dela innehållet med relevanta personer för att säkerställa maximal relevans. Eller så kan du skriva din egen från grunden.

Du kan anpassa och ändra allt för att passa dina behov, eftersom inte alla företag är likadana.

Alla våra handboksmallar skapas och underhålls i samarbete med HR-experter och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de är korrekta.

templates_SE

Varför inte en PDF?

Nej. Det är dags att säga hejdå till statiska och svåruppdaterade PDF-handböcker, och byta till en digital handbok för en modern, effektiv, sökbar, dynamisk och lättanvänd upplevelse.

pdf_vs_digital_SE
"Vi ville samla allt på ett ställe. Vi behövde hjälp med att förstå bästa praxis och en snabb referens till lagstiftning. Det måste också vara flexibelt, men baserat på uppdaterade mallar. Det får vi nu!"

 

- Humakund

 

Enkel användning oavsett var du befinner dig

En handbok är bara användbar om den används. Dina medarbetare kan när som helst hitta svar på alla frågor de kan ha från sin egen mobiltelefon.

hb-Search_SE-1

Markera relevant innehåll

Under året tenderar vissa ämnen att dyka upp igen. Genom att "lyfta fram" ett ämne kan administratören sätta fokus på relevant innehåll. Närmar sig julen? Lyft fram kapitlet "halva skatten i december" så kommer dina medarbetare att hitta svaren innan de hinner fundera.

hb-Featured_SE

Ett pris - oavsett storlek

En anställd eller 300? Det spelar ingen roll. Flera handböcker på flera språk (NO, SE, FI, EN) - allt ingår i ett pris. Prova det gratis i 14 dagar, sedan ett fast pris på 750 euro per år.

handbooks_price_SE

Alla svar, inget krångel

 Personalhandbok, Chefshandbok, HMS-handbok, brandskyddsrutiner, öppningsrutiner med mera. Samla allt detta i en enkel intuitiv överblick, där medarbetarna bara har tillgång till det som rör dem!

 Mallarna innehåller länkar till relevant lagstiftning och vi kommer att informera dig om eventuella ändringar i till exempel arbetsmiljölagen.

 Du kan enkelt redigera mallarna så att handboken anpassas till ditt företag. Du kan anpassa innehållet så att det blir meningsfullt för dina medarbetare och göra handboken till din egen.

 Definiera om du vill att innehållet ska vara synligt för alla anställda eller en specifik avdelning. Det kan till exempel finnas olika HMS-rutiner på olika avdelningar. Om så är fallet kan du enkelt skapa två handböcker och publicera dem på respektive avdelning.

Allt innehåll är sökbart och strukturerat efter ämne. Medarbetarna kan hitta exakt vad de vill ha, exakt när de vill ha det.

Allt är byggt för mobil, och är både enkelt att använda och enkelt att gilla! Vi kallar det bra användarupplevelse, men det handlar helt enkelt om att folket ska hitta svaren snabbt.

Group 926 (2)-png

Börja använda digitala handböcker idag! 

Låt oss prata om det!