En enklare och bättre medarbetarundersökning?

eNPS (employee net promoter score) blir alltmer populär metod för att känna av pulsen på hur nöjda de anställda är inom organisationen. Vad är eNPS? Hur fungerar det? Vad är för/nackdelarna med eNPS? 

Vad är eNPS?

eNPS är ett enkelt sätt att mäta medarbetarnöjdhet genom att fråga hur troligt det är att anställda kommer att rekommendera andra att arbeta på företaget. 

Baserat på en enkel fråga ("På en skala från 0-10, hur sannolikt är det att du rekommenderar detta företag som en plats att arbeta på?"), mäter eNPS hur många av dina anställda du kan betrakta som ambassadörer och inte.

Hur fungerar eNPS?

Undersökningen är anonym och du ska själv kunna bestämma när och hur ofta den ska genomföras. Baserat på vad individen svarar på skalan mellan 0-10 är alla anställda uppdelade i tre grupper:

9-10: Dina ambassadörer! Det här är de anställda som är mest nöjda och glada, de kommer utan tvekan att rekommendera utomstående att arbeta på företaget.

7-8: De neutrala... Dessa är de anställda som förmodligen är nöjda men kanske inte känner tillräckligt engagemang eller önskan att rekommendera arbetsplatsen till andra.

0-6: Kritikerna. Det här är de minst nöjda anställda som inte kommer att rekommendera företaget för andra.

För att beräkna eNPS i ditt företag, används den här enkla formeln:

eNPS = andel ambassadörer - andel kritiker

Så om 50% är ambassadörer och 10% är kritiker är din eNPS 40.

Enkelt va?

Ladda ner PDF

Vad är en bra eNPS?

I teorin kan man uppnå en eNPS från 100 till -100. Många tror att så länge du har en positiv eNPS är det ett bra betyg. Generellt sett kan man i många fall säga att den relativa utvecklingen i ditt företags eNPS som betyder mest är följande, “Är det på väg upp eller ner?”

Enligt denna artikel är en eNPS över noll helt okej.
Vidare kan detta användas som utgångspunkt för att bedöma nivån på din eNPS.

  • Över 50: Otroligt bra!
  • 10-30: Bra!
  • Värre än -10? Inte så bra


Vilka är de största fördelarna med eNPS?

Låt oss börja med det viktigaste: eNPS är enkelt!

eNPS är lätt att implementera och lätt att förstå. Detta leder till att det är enklare att hålla en likadan medarbetarundersökning under en lång tidsperiod för ditt företag utan att det finns utrymme att ändra eller lägga till ämnen.

Många har upplevt att större och mer komplexa undersökningar är både svårare att genomföra (färre anställda svarar) och eftersom de förändras över tid är det svårare att dra goda slutsatser och genomföra rätt åtgärder.

 

Finns det några nackdelar med eNPS?

eNPS är inte alls ett komplett verktyg för att ta emot feedback från dina anställda och många tycker också att det finns brister om du letar efter är ett verktyg för att mäta engagemang eftersom du behöver arbeta mer grundligt. Kritiken mot eNPS börjar med det faktum att metoden som den bygger på (NPS) är svag. Kan man bara ställa en fråga och få reda på hela sanningen? I samband med att fråga anställda istället för kunder är det mindre värdefullt för företag att bara få "ett nummer" utan en förklaring till varför eller vad som är antingen bra eller kan förbättras.

 

Till sist: Fyra tips till dig som vill börja arbeta med eNPS!

  1. Se till att absolut alla i ledningsgruppen vet vad eNPS är och vad det inte är innan du börjar! Behöver du dela lite information? Kanske kan de läsa den här bloggen?

  2. Trots att lite av hemligheten till framgång är att undersökningen ska vara anonym, se till att du får en så bra analys av svaren som du möjligtvis kan. En analys av eNPS på antingen avdelning eller plats är smart och inte minst kunna ge chefer svaren och dela erfarenheter. Ställ in med hjälp av automatisering så att chefer får svaren från sin avdelning eller sitt team, så att dem enkelt kan få en inblick i hur dem ligger till i förhållande till resten av företaget.

  3. Hur ofta du ska skicka ut eNPS beror på några olika saker och du måste anpassa behovet efter din organisation. Det finns ingen regel om hur ofta du ska genomföra en undersökning, men antingen en gång i månaden eller en gång i kvartalet är en bra och stadig frekvens.

  4. För att ta itu med några av eNPS:s nackdelar och svagheter kan det vara svårt att lägga till ett öppet textsvar tillsammans med svaren. Det bör vara valfritt för de anställda att lägga till något, men det ger en möjlighet till ännu bättre insikt utöver "bara en siffra”. En av svagheterna med eNPS är att den inte berättar vad som egentligen ligger bakom svaren, du kan enkelt göra något åt ​​det genom att låta anställda lägga till ett mer omfattande svar.

Relaterade inlägg