Hur nära medarbetarnas liv ska chefer vara?

Vissa anser att vi har passerat den tid då chefen hade all kunskap och beordrade medarbetaren att "gå ett steg framåt och två till höger", andra anser att det nordiska idealet med en platt struktur innebär att ingen har möjlighet att fatta beslut. På grund av allt mer komplexa arbetsuppgifter handlar ledarskap idag i mycket större utsträckning om att vara nära medarbetarnas liv. Att lära känna sin personlighet och hitta det bästa sättet att leda varje individ. Vi är nyfikna på var gränserna går och har frågat runt lite för att hitta lite olika perspektiv på detta.

Ledarskap 2023

Vissa anser att vi har passerat den tid då chefen hade all kunskap och beordrade medarbetaren att "gå ett steg framåt och två till höger", andra anser att det nordiska idealet med en platt struktur innebär att ingen har möjlighet att fatta beslut. På grund av allt mer komplexa arbetsuppgifter handlar ledarskap idag i mycket större utsträckning om att vara nära medarbetarnas liv. Att lära känna sin personlighet och hitta det bästa sättet att leda varje individ. Vi är nyfikna på var gränserna går och har frågat runt lite för att hitta lite olika perspektiv på detta.

Sjuksköterska - Lindy Rebecca Holmsen

4754287d-2611-4c55-8cce-34701f2f01fd_720

Var går gränsen mellan jobb och privatliv?

Svår fråga. Jag skulle ha velat att arbetsplatsen hade varit mycket tydlig här gentemot oss medarbetare, så att vi kunde ha en gemensam förståelse/gräns för var gränsen ska dras. Jag tycker att det är för mycket upp till dig och att vi är så olika som medarbetare. Det är skillnad på att berätta något som har med en själv att göra och att vara privat tycker jag. Det hade ändå varit enklare om min chef bara hade bestämt att vi inte skulle prata om oss själva alls, för då kunde vi legitimt undvika att prata om oss själva med brukare/patienter.

Hur nära vill du att din chef ska vara ditt privatliv?

Jag vill inte vara för nära. Jag vill inte att min chef ska känna att hon inte kan vara rak och direkt mot mig till exempel för att vi är för bra vänner. Jag vill inte att min chef ska uppfatta det som att jag smickrar henne när jag bara är vänlig och trevlig mot henne (som jag skulle vara mot mina vänner). När det gäller lojalitet så kan det vara ett svårt förhållande kanske.

Jag anser att kollegor och chefer inte nödvändigtvis är detsamma som nära och privat vänskap, utan också en annan typ av gemenskap och relation som hör hemma i ett annat sammanhang. Jag tycker att kollegor och chefer kan slippa höra om mina upp- och nedgångar, mitt privatliv och mitt innersta osv. För min del anser jag att det är viktigt att skilja på arbete och privatliv för att hålla en mer professionell standard på jobbet.


Sales Master trainer på Telia - Eivind Bugge

Eivind

Var går gränsen mellan jobb och privatliv?

För min del är gränsen mellan jobb och privatliv något som beror väldigt mycket på relationen till chef och kollegor. Jag har flera personer i mitt team som jag har jobbat med i flera år och då är det naturligt att man lär känna varandra väl och delar mer av sitt liv.

Hur nära vill du att din chef ska vara ditt privatliv?

Detsamma gäller chefer. Jag tror att en viktig faktor är att skapa psykologisk trygghet från min chef och mitt team. Det är skönt att skilja på jobb och privatliv – men jag påverkas av hur jag mår privat på jobbet, och hur jag mår på jobbet påverkar även mitt privatliv. Därför vill jag att chefen ska bry sig om mig som helhet, att jag mår bra och möter mig och mina behov. Sedan handlar det inte om att kvantifiera hur nära chefen ska vara mitt privatliv – utan en relation som bygger på tillit och viljan att min chef vill att jag ska lyckas.

Så för min del tänker jag inte så mycket på var gränsen går mellan jobb och privatliv. Vissa delar av privatlivet blir ganska naturliga att dela, medan andra delar har en tydlig distinktion mellan arbete och privatliv.


Verksamhetschef Food & Beverage Group - Gifty Arthur

Gifty

Var går gränsen mellan jobb och privatliv?

Gränsen mellan jobb och privatliv blir lite mer diffus beroende på årstid för mig. Som chef ska du alltid vara tillgänglig så det är väldigt viktigt att du sätter dina egna gränser när du är hemma. Under högsäsong finns det flera situationer som kräver att jag är tillgänglig vid olika tidpunkter på dagen, så balansen mellan arbete och privatliv blir lite suddig. Jag är mer medveten om att jag inte ska vara "inloggad" dygnet runt. Jag har en arbetstelefon som gör att jag kan svara på samtal och sms under arbetstid, medan de chefer som jag har personalansvar för kan kontakta mig på min privata telefon om det uppstår en nödsituation.

Jag är också mer medveten om att jag inte ska ta med mig arbete hem om jag inte har ett hemmakontor. Min partner och jag börjar samtalet hemma om hur det var på jobbet så att vi kan fokusera på att vara tillsammans utan att distraheras av jobbet på kvällen. Detta ger oss också en möjlighet att dela hur arbetsdagen har varit.

Hur nära vill du att din chef ska vara ditt privatliv?

Jag tror att det är viktigt att man som chef skapar förtroende och öppen kommunikation mellan medarbetare och de man har personalansvar för. Jag tror att man måste vara medveten om vad medarbetaren är villig att dela med sig av i de olika samtal som man har löpande. Om jag delar med mig av något från mitt privatliv är jag medveten om huruvida min chef följer upp samtalet. Jag minns varje gång en anställd pratar med mig när de nämner något som händer i deras liv så att jag kan följa upp nästa gång jag ser personen. Detta skapar en relation som går utöver vår arbetsrelation, vilket jag ser som en styrka.


Byggnadsingenjör inom hållbarhet och inomhusmiljö i byggnader - Kristian Fredrik Nikolaisen

1517013625933

Var går gränsen mellan jobb och privatliv?

Jag har haft flera chefer och när jag ser tillbaka så har de bästa cheferna för mig, både professionellt och som människor, varit sociala människor. De som gillar att spendera fem minuter i början av en konversation för att checka in och chatta lite innan vi gräver i vad vi egentligen skulle prata om. Dessa ledare har jag behandlat och betraktar som vänner.

Hur nära vill du att din chef ska vara ditt privatliv?

Jobbet påverkar hur vi mår, och hur vi mår påverkar i sin tur hur vi presterar på jobbet. För mig har det varit viktigt att ha en chef som man kan ventilera och prata med, och som skapar en kultur för det bland medarbetarna. Speciellt när jag är ny, när jag har varit på djupt vatten och när jag har tagit hand om barn istället för att sova innan en dags arbete.

 


 

Att vi bygger relationer med kollegor och våra chefer är inte att ta för givet. Vi tillbringar ofta mer tid med dem än med personer som vi träffar privat. Naturligtvis finns det stora variationer i olika yrkesgrupper om vad som är rådande kultur om var gränsen mellan arbete och privatliv går. Det som verkar vara ett återkommande tema är att både chefer och anställda vill ha kommunikation kring detta. Att vi helt enkelt kan prata om vad som är okej att prata om och vad som inte är det.

Men jag känner mig bekväm med att dra slutsatsen att det verkar som om den gammaldags modellen med ledaren som allvetande, ofelbara och oåtkomliga är död. Arbetslivet idag är mångfacetterat, arbetsuppgifterna är komplexa och det kräver en annan typ av förhållningssätt än tidigare. Det enda som behövs är att relationerna återspeglar detta.

Om du tyckte att det här var intressant och vill läsa mer om kommunikation och arbete har vi skrivit lite om det här: Kommunikation, konflikter och konflikthantering, noll stress, eller hur?

 

 

Relaterade inlägg