Använd en modern företagsstruktur för att skapa en god kultur!

Vi har kikat på fördelarna med att implementera en modern företagsstruktur i ditt företag. Hur kan detta göra arbetslivet enklare för dig och alla dina anställda.

 

Använd en modern företagsstruktur för att skapa en god kultur

Precis som resten av samhället förändras företag och bra affärer ständigt. Folk vill ha mer att säga till om diverse beslut och en kortare väg från golvet till chefen blir mer och mer önskvärd. Under de närmaste minuterna kommer vi att titta på hur en modern företagsstruktur kan vara exakt vad ditt företag behöver för att bygga den kultur du och alla människor på jobbet vill ha.

 

En företagsstruktur kan vara väldigt mycket, men de två huvudsakliga punkterna är hierarkisk struktur och en platt struktur. Företagsstrukturen handlar om människor och är den största delen av att bygga upp den kultur som människor vill ha för att trivas på jobbet. Nu hjälper vi dig att titta på vilken typ av struktur ditt företag bör ha för att bygga den kultur man vill ha på jobbet. Låt oss först börja med att snabbt gå igenom skillnaden mellan vad en hierarkisk och en platt struktur faktiskt är.

Fem vanliga fel

En hierarkisk struktur är kanske inte så överraskande, den är uppbyggd i en hierarki och kan lättast illustreras i en pyramid där den översta ledaren är överst, mellanledarna nedan och så fortsätter det ner till människorna utan ledaransvar. Här är organisationen ofta indelad i team och varje mellanchef ansvarar för sitt respektive lag. Denna form är vanlig för större företag med flera chefer och mellanchefer.

I en platt struktur däremot finns det inga tydliga gränser mellan ledningen och resten av företaget. Där hierarkisk struktur vanligtvis hamnar i team, förvandlar en platt struktur företaget till en sammanfogad enhet. En platt struktur passar små och medelstora företag med en eller några chefer, till exempel nystartade företag. Det är också mycket normalt i kunskapsföretag där varje anställd har sin expertis och kan arbeta mer självständigt.

Som sagt så finns det inget som är helt hierarkiskt eller helt platt. Åtminstone inte i den svenska modellen där människor är det viktigaste du har på jobbet och kommer förhoppningsvis göra jobbet bättre om de trivs. Vi i Huma är varken förespråkare för platt eller hierarkisk struktur. Båda kan vara rätt så länge du använder strukturen för att bygga den kultur du vill ha inuti.

Platt eller hierarkisk – vilket vill vi ha?

Huvudskillnaden mellan de två är att det kan tyckas som om det finns en längre väg upp till ledningen i en hierarki, och man måste ofta gå igenom flera steg för att lösa ett problem eller fatta beslut. Det kan hamna i längre processer än vad som faktiskt är nödvändigt och i vissa fall kan det vara lite läskigt att be om hjälp när det behövs.

Det är dock inte säkert att en hierarkisk kultur är det dummaste man kan ha i företaget. Det kan kännas lika platt som en faktisk platt struktur. Det är helt enkelt lättare att dela upp företaget i en hierarki, eller snarare en ordning när det är många anställda. Det kan ge mer system och skapa mindre förvirring när du vet exakt var du är. Det är inte heller så att man aldrig träffas eller pratar med de andra lagen. Det finns trots allt många uppgifter och projekt som kräver kompetens över avdelningarna och du kan fortfarande vara vän med chefen och vice versa.

📃 structure

Å andra sidan passar en platt struktur bäst för små och medelstora företag där organisationen är så liten att det inte är någon idé att dela upp människorna i avdelningar. Det kan ge en känsla av att ledaren bara är en annan kollega och inte en ”chef” och hindret för att be om hjälp blir mindre. Då kan det vara lättare att involvera människor i viktiga beslut som handlar om satsningar i framtiden, men kanske ännu viktigare, hur man ska ha det på jobbet.

Med så kort avstånd från skrivbordet till chefen blir kommunikationsflödet mycket starkare. Att man i samarbete med de anställda som har mer utrymme att påverka val och riktningar, kommer besluten ofta att fattas mer effektivt och alla blir lyckligare. I en hierarkisk struktur är beslutsfattandet ofta högst upp och blir svagare ju närmare man kommer ”golvet”. Med andra ord har en platt struktur färre steg för att fatta beslut och sprida dem i hela organisationen. Även med fler administrativa beslut kommer medarbetarna att få mer inflytande.

I en platt struktur har anställda ofta också större frihet att arbeta med de projekt som de känner sig mest anslutna till eller mest kapabla till att genomföra på ett tillfredsställande sätt. Det betyder att det inte finns lika permanenta team och staber som i en hierarkisk struktur och att människor rör sig mer i stället för att arbeta uteslutande med sitt team. Detta kan i sin tur resultera i en starkare kamratskap på jobbet.

Så är det åtminstone om vi ska tolka organisationskartan bokstavligt, men det är inte något vi måste göra på något sätt. En hierarkisk struktur kan faktiskt kännas lika platt som en platt struktur och det får inte vara ett stort avstånd mellan "golvet" och ledningen. Som sagt är en hierarki ofta bättre lämpad för större företag med många anställda och då är det helt enkelt lättare att dela upp företaget för att få ett bättre och tydligare system. Det handlar egentligen om hur strukturen används för att bygga kultur.

Kultur, sa du?

Vi har snackat en del om hur organisationsstruktur kan vara en del av kulturen, men hur kan den egentligen det? Jodå, det finns många olika sätt, men låt oss kika på det viktigaste.

Blog_1
Och en bra kultur ger glada människor, och glada människor ger bättre resultat. Det är trots allt mycket bättre med en arbetskamrat än en kollega!

 

 

Struktur kan verka lite abstrakt på många sätt och du kan sällan vid första anblicken se om ett företag har en platt eller hierarkisk struktur när du kliver in på kontoret. Ändå kan man använda organisationskartan för att göra fysiska förändringar i kontorslandskapet, då mestadels i förändrade kontorsutrymmen för de olika människorna. Det kan vara klokt att göra förändringar i arbetsområdet som underlättar professionell och vänlig gemenskap, eftersom det snabbt kan bli så att lunchrummet blir mötesplatsen på jobbet, men måste det verkligen vara så? Kan inte hela kontoret vara en plats för gemenskap och interaktion? Ja, det gör vi åtminstone. Kulturen reflekteras ofta av hur man fungerar och hur man arbetar påverkas absolut av strukturen, oavsett om den är platt eller hierarkisk.

Med andra ord kommer strukturen att ha en inverkan på hur medarbetarna arbetar och interagerar. Hur de interagerar gör sedan något med arbetsprocesserna, målen och hur du beter dig på jobbet, och detta påverkar i sin tur rutiner, riktlinjer och liknande som säger något om vilken kultur du har på jobbet. Gör sedan bara det som är nödvändigt för att den önskade kulturen ska bli den verkliga kulturen.

Avslutningsvis, om du har en platt eller hierarkisk struktur är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du har den struktur som lättast öppnar sig för den kultur du vill ha. En bra kultur ger glada människor, och glada människor ger bättre resultat. Det är trots allt mycket bättre med en arbetskamrat än en kollega!

Om du vill läsa mer om kultur och tillfredsställelse bland de anställda kan du klicka dig in här.

 

 

Relaterade inlägg