Et HR-system som ikke står i veien

Kom i gang på seks minutter, ikke seks måneder.

Product page_cover_3
Product page_cover_3
People _1

Kjernen er HR

God personaladministrasjon gir verdi for både bedrift og ansatt. Samle alt av ansattdata, dokumenter og prosesser på en og samme plass. Alle har tilgang til det de trenger og ikke mer.

Culture_2

Kultur uten mas

Bygg relasjoner, kommuniser viktige beskjeder og etablere rutiner uten å drukne i støyen. Ta kulturen i bedriften på alvor. Du kommer til å takke deg selv senere.

Growth_2

Utvikling og vekst

Folk og organisasjoner står aldri stille. Sørg for at du har et system som kan hjelpe deg å både ta vare på de ansatte, og å gi deg innsikt til å ta gode beslutninger.

Kjernen av HR er enkel personaladministrasjon

Personaladministrasjon som gir umiddelbar verdi til både ansatt og leder. Et sett med funksjoner som samler og forenkler selve bindeleddet mellom en person og en arbeidsplass. Ting som sømløs håndtering av dokumenter gjør administrasjon trygt og enkelt for alle. Det gir umiddelbar verdi for både ansatt og leder.

Sykedager, permisjoner, ferie og fri. Det har aldri vært så enkelt å ha full oversikt over sitt eget fravær, men også å ha kontroll over bedriftens fravær. Få et helhetlig bilde, med alle detaljene som trengs.

Les mer om Fravær

I kjernen av et HR-system er alt av personaldata om alle dine ansatte samlet på ett sted. Avdelinger, team eller kontorer på ulike steder speiles i strukturen.

Les mer om Folk

Enten det gjelder arbeidskontrakter, rutiner, avtaler og taushetserklæringer. Dette er sensitive dokumenter som alle må kunne stole på at er korrekt håndert. Med Huma kan du enkelt selv styre hvem som har tilgang til hva, og alt er både trygt lagret og lett tilgjengelig.

Les mer om Dokumenter

Få ting gjort! Lag lister én gang og utfør oppgavene når det trengs. Dette gjør større prosesser som for eks innfasing av nyansatte til forutsigbare

Les mer om Arbeidsavtaler

Verktøy, datamaskiner, firma biler og nøkkelkort. Vit hvor du har alt utstyret i bedriften din, sånn at det er enkelt å finne frem til det når det trengs.

Les mer om Utstyr
Fravær_3
People_list_Eng
Dokumenter_4
Hero_Cover_NO
Du vet hvem som har hva_NO_1

Kultur er så mye mer enn fine ord

Drivkraften som overskygger nesten alt på en arbeidsplass. Kultur er bedriftens DNA. Det handler om å bygge noe som er større enn enkeltindividene. En god start for nyansatte, en solid lagfølelse underveis og god struktur på avslutningen av et arbeidsforhold, det er fundamentet i en god ansattopplevelse. God kultur kan gjøre at dere tåler alt.

Det handler om å å få til en sømløs start for både den nyansatte og for bedriften. Verdien er helt konkret og magisk. Ekspertene sier at den nyansattes produktivitet øker med så mye som 70%, og at retention (å beholde ansatte) kan øke med opptil 82%. Da er det verdt å ta onboarding på alvor.

Les mer om Onboarding

Nå er det enklere å bli god på kommunikasjon! Unngå å drukne i all støyen. Sørg for at folka dine får beskjed om de viktige tingene. Opprett og send ut nyheter internt.

Les mer om Nyheter

Huma er laget etter at GDPR trådte i kraft. Alt vi gjør er i tråd med gjeldene regler for personvern. Trygg lagring, europeiske datasenter, og en solid bekymring mindre på dine skuldre.

Les mer om GDPR

En digital håndbok slik det burde være! Nå er det enkelt å lage, enkelt å bruke, og enkelt å vedlikeholde håndboken din! Aldri skrevet en håndbok? Ingen problem, vi har gjort det for deg.

Les mer om Digital Håndbøker
LP_Hold_Orden_NO
Nyheter
GDPR_PP_1
hb-Search_NO

Utvikling av bedrifter og mennesker

Få det beste ut av folka dine, slik at bedriften blir den beste versjonen av seg selv. Gi deg selv et solid grunnlag å ta avgjørelser på med ekte data. Og ha fingeren på pulsen i organisasjonen med automatiserte medarbeiderundersøkelser. Folk står ikke stille, det kan ikke bedriften heller.

Samtalene skal jo gi bedriften din masse verdi og kan fungere som en ledestjerne som tar dere til målet deres. Vår oppgave er å gjøre det litt enklere før, under og etter medarbeidersamtalen

Les mer om Medarbeidersamtaler

Kvalifikasjoner og kompetanse trenger å holdes i live. Her får du se hele bildet av hva som bor inne i hodene til folka dine.

Les mer om Kompetanse

Ekte tall lyver ikke. Skaff deg det underlaget du trenger for å ta gode avgjørelser. Ikke bruk masse tid på å hente frem rapporter fra tidligere som ikke lenger er oppdaterte. Nøkkeltall bør sitte helt fremme i bevisstheten til enhver tid.

Les mer om Innsikter

Det sies av ENPS (Employee Net Promoter Score) er det nærmeste man kommer sannheten, og det kan være brutalt. Men bedre å vite om ting før de blir til ekte problemer. Så sørg for å få gjevn (automatisert) måling av hvordan dine ansatte egentlig har det og om hva de syns om deg og bedriften.

Les mer om eNPS
no_templates
Kompetanse
Innsikt
eNPS

Sømløse integrasjoner

Koble sammen verktøyene som betyr noe for bedriften din med enkel integrasjon til blant annet Tripletex, Slack, Google og Microsoft.

Group 926 (2)-png

Enklere priser. Enklere prosesser.