Last ned gratis

Mal for stillingsbeskrivelse

Screenshot 2022-09-08 at 19.37.30

En stillingsbeskrivelse er arbeidsgivers skriftlige salgspitch til potensielle jobbsøkere. Det betyr at stillingsbeskrivelsen må gjøre et godt inntrykk helt fra første setning. Vi viser deg hvordan!

Fyll inn skjema og last ned vår mal for stillingsbeskrivelse ⚒️📃

Mal for stillingsbeskrivelse


En stillingsbeskrivelse er arbeidsgivers skriftlige salgspitch til potensielle jobbsøkere. Den bør være interessant og tydelig nok, både for å vekke nysgjerrighet og ikke minst å holde på den. Det betyr at stillingsbeskrivelsen må gjøre et godt inntrykk helt fra første setning.


Den ideelle stillingsbeskrivelsen bør være utfyllende og forklarende, men like så viktig er det å være rett på sak. Gjennomsnittlig tar det 15 sekunder for en jobbsøker å lese gjennom en stillingsbeskrivelse, og å allerede der danne seg et inntrykk. For å ikke miste leserens interesse, er det en fordel å finne balansen mellom en beskrivende og utfyllende stillingsbeskrivelse, samtidig som at den holder på piffen hele veien.


En god mal for stillingsbeskrivelse gjør det enkelt for deg å fylle ut lister over arbeidsoppgaver og ansvarsområder for alle ulike stillinger i bedriften. Slik kan du tilpasse hver og en stilling, men likevel spare tid på å gjøre alt på nytt for hver nye stilling som behøves. Malen hjelper deg med å være effektiv i en slik prosess, og sørger samtidig for at du holder deg til kravene samt innholdet en stillingsbeskrivelse bør ha. 


 

Hva er viktig å få med i en stillingsbeskrivelse

 

Overskrift og introduksjon:

Ikke undervurder tittelens makt i en stillingsbeskrivelse. Husk at det å utlyse en stilling ikke bare er konkurranse jobbsøkere imellom, det er også en konkurranse mellom deg og andre lignende aktører. 


Lag en presis tittel - verken for kort eller for lang - som både er forklarende, rett på sak og med litt snert! Introduksjonsteksten bør gi en god introduksjon av stillingen, med evne til å holde videre på oppmerksomheten. I tillegg bør introduksjonen være positiv og innbydende, slik at jobbsøkeren får en god følelse av å lese på stillingsbeskrivelsen.

 

Hovedpunkter:

Videre bør stillingsbeskrivelsen belyse mer inngående, standardisert informasjon, som først og fremst inneholder punkter som forklarer:

  • Arbeidsoppgaver
  • Ansvarsområder 
  • Ønskede kvalifikasjoner for stillingen

I tillegg bør den også ha med:

  • Daglige arbeidsrutiner
  • Hvilke verktøy eller utstyr som kreves for å utføre arbeidet
  • Hvilken avdeling stillingen tilhører 
  • Det sentrale målet med stillingen

Det siste punktet, målet med stillingen, er en kort og overordnet beskrivelse av poenget med selve stillingen, helhetlig. Hvorfor trenger vi en slik stilling? Jo, fordi vi må optimalisere og øke trafikk på nettsiden vår for å nå ut til flere potensielle kunder. Eller i en helt annen bransje - vi trenger en ansatt som sørger for en sikker og trygg arbeidsplass, i et HMS-perspektiv. Dette er også nyttig for en jobbsøker å vite, for å allerede på det punktet ha et holdepunkt som kan motivere.

 

Last ned vår mal for stillingsbeskrivelse med å fylle ut skjema øverst på denne siden.