Last ned gratis

Håndbok for onboarding

LP_onboarding_2

Vi i Huma har snakket mye om onboarding. Det er fordi det er superviktig! Nå har vi fått på plass en fullstendig oppskrift for deg.

Dette er håndboken du trenger for å få til solide onboardinger av dine nyansatte. Til å hjelpe oss med å sette opp dette har vi fått eksperthjelp fra Anna Høgheim Apeland i Compute.

Fyll inn skjema og last ned onboarding håndbok malen fra Compue & Huma 🤝📃

Håndbok for onboarding

 

Vi i Huma har snakket mye om onboarding. Det er fordi det er superviktig! Nå har vi fått på plass en fullstendig oppskrift for deg. Dette er håndboken du trenger for å få til solide onboardinger av dine nyansatte. Til å hjelpe oss med å sette opp dette har vi fått eksperthjelp fra Anna Høgheim Apeland i Compute. Hun er HR og rekrutteringsrådgiver og har delt sin kunnskap med oss i denne håndboken. Si farvel til usikkerheten rundt oppstart av en nyansatt. Alle vet at de første dagene setter tonen for resten av arbeidsforholdet, så sørg for å prioritere en god oppstart! Her er et noe av det vi går gjennom i håndboken:

Hva er onboarding?

Onboarding er et "norsk ord" for en planlagt introduksjon og systematisk oppfølging av nyansatte, og det er noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å trekke til seg, utvikle og beholde medarbeidere.
 

Gjennomføring av Onboardingsprogrammet

For å lykkes i gjennomføringen gjelder det å ha oversikt over for hva en skal igjennom, enten i form av en plan/sjekkliste eller i et digitalt system. Flere og flere velger å digitalisere sjekklister og rutiner, noe som kan effektivisere og gjøre onboardingsplanen mer fleksibel og tilgjengelig for begge parter.
 

Evaluering og oppfølging – gradvis overgang til bedriftens medarbeideroppfølging

Onboarding av en nyansatt strekker seg fra rekrutteringsprosessen til første arbeidsdag og utover i arbeidsforholdet til den nyansatte. Det er en betydningsfull tid for den nyansatte og dere som organisasjon, og det å sette av tid til evaluering og refleksjon er vesentlig for å kunne vite om onboardingsprogrammet har den funksjonen som er ønsket.

 


CTA_Håndbøker

 

Huskeliste

Et godt onboardingsprogram bør inneholde elementer som:

 • Gir nyansatte innsikt i organisasjonskulturen.
 • Sørger for at nyansatte får kjennskap til grunnleggende firmaopplysninger.
 • Gir oversikt over selskapets oppdrag og verdier
 • Identifiserer områder for forbedring og juster deretter.
 • Utnytter teknologien som finnes for å eliminere overflødige prosesser.
 • Sørger for at arbeidsplassen (PC, stol, bord etc.) er klar!
 • Setter mål fra helt fra starten av, slik at nyansatte er kjent med forventningene fra dag en.
 • Legger til rette for muligheter til å sosialisere med de andre ansatte, også i uformelle settinger utenfor bedriften

Under gjennomføringen bør en som leder tenke særlig på å:

 • Sette mål fra starten av og sjekke av forventinger
 • Gi og be om tilbakemeldinger
 • Vær tilgjengelig.
 • Oppfølging

Last ned hånboken og få fullstendig oversikt over hva som trengs for å lage en god start for dine nyansatte. Du laster den ned ved å fylle ut skjema øverst på denne siden. 

 

Om Compute og Huma

Huma og Compute jobber med å gjøre arbeidsdagen enklere for alle som jobber med Mennesker. Huma har bygget et HR-system som kan hjelpe deg med tilrettelagte maler, tydelige prosesser, huskelister og dokumentasjon. Sammen med rådgivere hos Compute bistår vi dere i store og små problemstillinger relatert til deres medarbeidere.

Vårt felles mål er at det skal være enkelt å være god på personaladministrasjon. Det er en av de viktige basis byggeklossene i god HR. Du som leder med personalansvar kan føle deg trygg på at du får den støtten du trenger, og at avgjørelsene dine er godt fundamentert. Personaladministrasjon og HR trenger ikke å være vanskelig.