Gratis Huma Mal

Arbeidsattest: en mal til alt rundt arbeidsattester

LP_COVER_atest

Når en ansatt slutter i jobben har hen krav på en arbeidsattest fra sjefen. Du som leder har stor frihet til hva du vil skrive i arbeidsattesten, men det er noen ting du må passe på. La oss ta en titt på alt som har med arbeidsattester å gjøre, så du kan gi dine ansatte den beste farvelgaven, helt uten å treffe noen fallgruver. 

Vi tar en titt på:

 
 Arbeidsattest: hva er det, hvem kan få en og når trenger man den? 

 Lover og krav: hva skal med og hva kan man ikke skrive i attesten

 Eksempler: en god, en dårlig og en ulovlig arbeidsattest

Hva er en arbeidsattest? 

Når en av dine ansatte slutter i jobben sin kan hen ha krav på en arbeidsattest. For å ha krav på det må oppsigelsen være lovlig, men det er ikke det eneste kravet som må oppfylles. La oss kikke litt nærmere på det. 

sluttattest_1

Hvorfor arbeidsattest og hva skal inn i den?

Selv om en arbeidsattest ikke er det mest avanserte dokumentet du vil skrive i ditt liv, så er det fortsatt noen ting du må passe på for at den skal være lovlig. Kravene er ikke så vanskelige å oppfylle, men de er allikevel helt nødvendige. Det du må ha med er altså arbeidstakers navn og fødselsdato, stillingsbeskrivelse og arbeidsforholdets lengde (start- og sluttdato). Om du ikke har med disse opplysningene vil attesten være ulovlig. 

En arbeidsattest skal fungere som et bevis på arbeidsforholdet, og skal skrives og signeres av arbeidsgiver eller nærmeste leder. Du som leder kan skrive litt hva du vil i attesten, enten du vil rose den ansatte eller om du kun vil gi en bekreftelse på at hen har vært ansatt. Men om du ønsker kollegaen din en så kort vei som mulig til ny jobb gjør du lurt i å skryte av arbeidstakeren.

Hvem får en arbeidsattest?

Alle som slutter i en jobb med lovlig oppsigelse skal få en arbeidsattest om det er ønskelig. Det er viktig at arbeidstakeren jobber ut oppsigelsestiden, med mindre du har blitt enig med arbeidstakeren om at hen kan slutte tidligere. Også de som blir avskjediget har krav på en attest, men arbeidsgiver har lov til å opplyse om at slutten er grunnet i avskjedigelse uten å utdype hvorfor. 

Er arbeidsattest og referanse det samme? 

Nei da, det er det ikke. Begge kan ha samme formål, å gi arbeidstakeren en enkel vei inn i ny jobb, men det er to vidt forskjellige ting. Kort sagt så er attesten et dokument, mens en referanse er et menneske, men det sier ikke hele sannheten. 

En referanse er som regel en tidligere leder eller en mentor om du har hatt det på jobb. Det er kanskje fristende å oppføre daglig leder som referanse, men det er ikke alltid det lureste. Sannsynligheten for at arbeidstaker har en nærere leder er stor og du vil ha referanse fra en du jobber tett med som kjenner deg og hvordan du jobber. 

Men hvordan oppfører man en referanse da? Det holder som regel med kontaktinformasjon (telefonnummer og/eller e-postadresse). En referanse er jo som regel bare en samtale mellom tidligere og potensielt neste arbeidsgiver eller leder. Referansen har også mye større frihet i hva de kan si. Som referanse har de lov til å gi din subjektive mening om arbeidstakerne, enten det er positivt eller negativt. Negativ omtale er jo ikke lov i en attest. 

Arbeidsattest oppsummert

  • Arbeidsattesten er et bevis på at arbeidsforholdet har funnet sted, og skal blant annet inneholde en beskrivelse av arbeidet. 

  • Om du ønsker at kollegaen din skal få seg jobb fort, så er det lurt å gi litt tilleggsinformasjon om arbeidet, men det er kun lov om det er positiv omtale. 

  • Negativ omtale i en attest er strengt forbudt, og kan medføre økonomisk kompensasjon fra arbeidsgiver.

  • Alle som slutter i en jobb har krav på arbeidsattest, på to betingelser. Oppsigelsen må være lovlig og arbeidstakeren må jobbe ut oppsigelsestiden om ikke annet er avtalt mellom arbeidstaker og -giver. 

  • Der en arbeidsattest er et formelt dokument, er en referanse ofte en mer uformell samtale mellom tidligere og potensielt ny arbeidsgiver. En referanse har også mye større frihet til å velge hvilken informasjon hen vil dele. 

 

Relaterte innlegg

Hva er nytt i September

HMS håndbok: Nå er det enkelt å følge loven Alle norske bedrifter er lovpålagt å jobbe systematisk...

Skattefrie gaver som motiverer ansatte

Gavetips fra regnskapsfører: slik belønner du ansatte skattefritt Truls Uppheim, daglig leder i...