Avslutningssamtale med ansatte

En avslutningssamtale er en viktig del av off-boardingen i et selskap. Vi vet at denne samtalen ikke alltid er like enkel å ha, likevel er dette en samtale du ikke bør gå glipp av. Vi gir deg noen tips til hva denne samtalen kan inneholde.

Hva er en sluttsamtale? 

En sluttsamtale, exit-samtale eller avslutningssamtale er en samtale leder har med den ansatte som slutter i jobben. Hensikten med en avslutningssamle er å få informasjon om hvorfor den ansatte slutter, og hva du som leder eller selskapet kan forbedre.

Ikke gå glipp av verdifull informasjon 

Når en ansatt slutter er det nødvendig å sørge for at kunnskap og dokumenter overleveres til selskapet. Like viktig er det også å overføre den som slutter sine tanker om utfordringer og forbedringsmuligheter. Hvis den som slutter føler seg trygg, og alle avtaler er på plass, har du en helt unik mulighet til å få personen til å dele åpent tanker om selskapet.

Som leder bør du derfor se på sluttsamtalen som en mulighet til å bidra til å gjøre selskapet bedre. I noen tilfeller kan det også være lurt og la en annen leder i selskapet eller HR-avdelingen ta seg av sluttsamtalen, om det vil bidra til mer åpenhet fra den som slutter.

Be den ansatte om å komme med forslag til hvordan selskapet kan forbedres, og spør hvorfor personen ønsker å slutte. Dette kan også være en utmerket mulighet til å løse konflikter og uenigheter for å oppnå en god avslutning.

Tips til hva skal du spørre om i sluttsamtalen

I en sluttsamtale er det viktig å stille åpne spørsmål som kan hjelpe både den som slutter, og selskapet med å få verdifull innsikt. Her er noen spørsmål du kan vurdere å stille i en sluttsamtale:

  • Hvorfor har du valgt å forlate selskapet?
  • Hva har du satt mest pris på i tiden din her?
  • Hva mener du kunne vært bedre?
  • Hvilke utfordringer eller konflikter har du hatt i løpet av din ansettelse?
  • Hva tror du vi kan gjøre bedre som selskap? 
  • Har du noen tilbakemeldinger om selskapets kultur, ledelse eller arbeidsmiljø? 
  • Hvordan har din erfaring her påvirket dine karriereplaner og utvikling?
  • Er det noe vi kunne ha gjort annerledes for å beholde deg som ansatt?
  • Er det annen informasjon eller tilbakemelding du ønsker å dele med oss før du går?

En avslutningssamtale er en smart måte å få tak i verdifull informasjon som ellers ikke ville kommet frem i lyset. Dette kan bidra til å løse konflikter, skape forbedringer og ikke minst avslutte forholdet på en positiv måte. Og husk, det trenger ikke nødvendigvis være et siste farvel, hold kontakten og oppretthold et profesjonelt vennskap om det faller naturlig! 

Sluttattest_NO CTA

Relaterte innlegg