Employer branding: Hvordan SMBer kan gjøre et stort inntrykk uten store ressurser

Employer branding er et populært tema i forretningsverdenen, med god grunn. Men hva er egentlig employer branding, og hvordan kan SMB-er i Norden bruke det til sin fordel? Vi deler noen tips for å komme i gang.

Employer branding er et populært tema i forretningsverdenen, og med god grunn. Det er prosessen rundt å skape og kommunisere en arbeidsgivers unike verdi til både eksisterende og potensielle ansatte. Det er en måte for arbeidsgivere å skille seg ut fra andre. Det er også en måte å tiltrekke, beholde og engagere de beste talentene.

For små til mellomstore bedrifter (SMBer) i Norden er employer branding spesielt viktig. Norden er et svært konkurranseutsatt arbeidsmarked, og SMBer må sikre at de gjør alt de kan for å skille seg ut. Employer branding kan være nøkkelen til suksess på dette området.

Så hva er egentlig employer branding, og hvordan kan SMB-er i Norden bruke det til sin fordel? La oss hoppe rett inn i det.

Hva er employer branding?

Employer branding er prosessen med å skape, kommunisere og vedlikeholde en bedrifts unike arbeidsgiververdi. Dette er løftet et selskap gir til sine ansatte - grunnen til at de skal jobbe der. Det er kombinasjonen av en arbeidsgivers kultur, verdier, etos og strategi som gjør dem unike og attraktive for potensielle ansatte.

Employer branding er et viktig verktøy for SMB-er i Norden. Det er en måte å skille seg ut fra konkurrenter og tiltrekke de beste talentene. Det er også en måte å skape en positiv kultur som oppmuntrer til ansattengasjement og lojalitet.

Så hvordan kan SMB-er i Norden bruke employer branding til sin fordel? Her er noen tips for å komme i gang:

  1. Definer din unike verdi: Det første steget i employer branding er å definere din unike verdi. Hva gjør selskapet ditt unikt? Hva tilbyr du som konkurrentene ikke gjør? Hva gjør deg til en attraktiv arbeidsgiver? Når du har besvart disse spørsmålene, kan du bruke denne informasjonen til å lage en verdi som resonnerer med potensielle ansatte.

  2. Vis frem kulturen din: Kultur er en stor del av employer branding. Det er verdiene og etoset som gjør selskapet ditt unikt og attraktivt for potensielle ansatte. Sørg for at du viser frem kulturen din på en positiv måte, og sørg for at potensielle ansatte lett kan få tilgang til informasjon om den.

  3. Engasjer potensielle ansatte: Å engasjere potensielle ansatte er en god måte å bli bedre kjent med dem og bygge positive relasjoner. Engasjer dem gjennom sosiale medier, eller til og med personlig hvis mulig. Dette vil bidra til å skape et positivt bilde av selskapet og dets visjon.

  4. Utnytt sosiale medier: Sosiale medier er et flott verktøy for SMB-ledere å bruke når det gjelder employer branding. Utnytt de ulike plattformene som er tilgjengelige og post innhold som er relevant for selskapet og dets visjon. Dette vil bidra til å skape et positiv bilde av selskapet og vil bidra til å tiltrekke potensielle ansatte.

  5. Bruk din merkevare: Din merkevare er en viktig del av din employer branding. Sørg for at du bruker din merkevare på en måte som gir mening for ditt selskap. Dette kan inkludere å bruke merkevaren din til å kommunisere selskapets verdier og visjon, eller å bruke den til å vise frem kulturen din.

  6. Utvikle en employer branding strategi: employer branding er en løpende prosess, så det er viktig å utvikle en employer branding strategi. Dette bør inkludere en plan for hvordan du vil kommunisere din unike verdi, samt en plan for hvordan du vil vedlikeholde og bygge din arbeidsgivermerkevare.

  7. Fokuser på ansattengasjement: Ansattengasjement er nøkkelen til vellykket employer branding. Sørg for at du fokuserer på ansattengasjement og skaper et miljø som oppmuntrer ansatte til å være engasjert i selskapet. Dette kan inkludere å tilby trenings- og utviklingsmuligheter, samt å sikre at ansatte har en meningsfull rolle i selskapet.

  8. Bruk suksesshistorier fra ansatte: Ansattes suksesshistorier er en viktig del av employer branding. Bruk disse historiene til å vise frem det unike ved selskapet og hva som gjør det attraktivt for ansatte. Dette kan inkludere å vise frem historier om ansatte som har fått mulighet til å vokse og utvikle seg i selskapet, eller historier om ansatte som har kommet opp med innovative løsninger.

Det var noen tips for å komme i gang med employer branding for SMB-er i Norden. Husk at dette er en løpende prosess, og det er viktig å være tålmodig og kontinuerlig jobbe med å utvikle og vedlikeholde din arbeidsgivermerkevare. Hvis du følger disse tipsene og fortsetter å lære og vokse, vil du være godt på vei til å skape et attraktivt og lønnsomt arbeidsmiljø for dine ansatte. Lykke til, og si ifra om vi kan hjelpe med noe!

Relaterte innlegg