Hvordan lage en HR-strategi for bedriften din?

Det trenger ikke være vanskelig å lage en HR-strategi. Man må vite hvor man vil, hva som er grunnen til det og hvordan man skal gjøre det. Og så er det om å gjøre å få med seg alle involverte på planen. Enkelt og greit?

Å jobbe strategisk handler i veldig stor grad om å vite hvor man vil. Det er i hovedsak det en strategi er, en destinasjon og en plan for hvordan å komme seg dit. Det samme gjelder for strategisk HR. Man må vite hvor man vil, hva som er grunnen til det og hvordan man skal gjøre det. Og så er det om å gjøre å få med seg alle involverte på planen.

Hva er strategisk HR?

Vi deler ofte HR-arbeidet i to kategorier, strategisk og operativ HR. 

Strategisk HR handler om hvordan man kan jobbe strategisk med å planlegge for den menneskelige faktoren i et selskap. At ledelsen og styret i et selskap ser på HR som en forretningspartner og en vesentlig del av å oppnå bedriftens langsiktige mål.

Operativ HR er det som tradisjonelt blir kalt personaladministrasjon. Det er det som handler om kontrakter, rekruttering, onboarding av nyansatte og strukturene som handler om det å være ansatt i en bedrift.

Du kan lese mer om de to kategoriene her: Hva er egentlig HR?

 

For å jobbe strategisk med HR må man altså kikke litt utenfor bare de personene som jobber med menneskelige ressurser i selskapet. Man må ha med seg ledelsen, og gjerne de som har personalansvar i en bedrift. Vi skal se litt nærmere på hva det betyr.

 

Hva betyr å legge en HR-strategi?

Å legge en HR-strategi krever å se litt fremover. Altså å løfte blikket fra HR sine daglige oppgaver og planlegge hvor man vil være om en gitt mengde tid. Dette er det lurt å gjøre i samarbeid med resten av ledelsen i et selskap. Hvis man kan få med seg styret og ledelsen på å være enige om et mål, er det mye enklere å oppnå målet på sikt. Dette krever naturligvis at ledelsen i selskapet ser på HR som en forretningspartner og har tillit. 

Vi har skrevet litt om hvordan HR kan påvirke sin egen plass i styrerommet gjennom å jobbe analytisk. Det kan du lese mer om i denne artikkelen: Hva er en HR-analyse og hvordan lage din egen analyse? 

Den operative delen av HR-jobben settes jo ikke på pause mens du fokuserer på å lage en HR-strategi, og det kan være vanskelig å prioritere strategisk jobbing i hverdagen. Et tips da er å sørge for at man har et solid HR-verktøy som kan hjelpe deg å automatisere mange av de småoppgavene som fortsetter hele tiden. For eksempel alle oppgavene som er knyttet til nyansettelser. Med et solid HR-system kan du automatisere onboardingsprosessen og sørge for at rett person får beskjed om rett oppgave til rett tid. 

Du kan lese mer om god onboarding denne artikkelen: Sjekkliste for onboarding – Hvordan ta imot nyansatte 

"Et tips er å sørge for at man har et solid HR-verktøy som kan hjelpe deg å automatisere mange av småoppgavene som fortsetter hele tiden."

 

Hvordan lage en HR-strategi for din bedrift?

HR_strategy - hvordan lage (1)

Så helt konkret, hvordan lager man en strategi? Vårt forslag er at du skriver ned noen få, men tydelige prioriteringer. Strategien kan ikke romme alt, og det er viktig å sette fokus for tiden fremover. Still spørsmål til ledergruppen, se etter nøkkeltall som kan gi en pekepinn på hvor bedriften ønsker å være på vei. Etter at du har listet ut prioriteringene dine, er det  lurt å koble ledergruppen på igjen. Få lederne til å være med på planen din, de må også eie den. Da er det mye lettere å få ting til å skje. Tanken er at strategien din skal gjenspeiles i avgjørelsene som tas i styrerommet og helt ned til medarbeidersamtalene som de ulike lederne har med sine folk. 

Dette krever selvfølgelig at du klarer å kommunisere strategien din til organisasjonen, og at de blir med på planen din. Det er mye enklere å få med seg folk på en plan som kommuniseres ofte og transparent. Og hold strategien din i live! Ikke vær redd for å endre på strategien etterhvert som du ser hva som funker og ikke. Dette øker bare folk sin tillit til at planen er god, og gjør det enklere for folk å bli med.

 

Eksempel på en HR-strategi

Skriv en liste over hva dere har lyst til å oppnå og hvorfor det er viktig. I listen under her har vi noen forslag til hva en strategi kan inneholde og litt om hvordan man kan måle at det faktisk går fremover. 

 1. Intro til HR
  Her kan skrive litt om hva de ulike ansatte kan forvente av HR. Hva som er typiske HR oppgaver og hvorfor det er viktig at disse gjøres. 

 2. Kulturen vår (bilde av hvor vi skal)
  Her kan skrive om hvilken kultur dere ønsker at selskapet skal ha. Si litt om at dette ikke er statisk, og at alle må bidra for å oppnå den kulturen man ønsker seg. 

 3. Lederutvikling
  Hva skal lederne gjøre for å oppnå målene? Skriv litt om hvilket ansvar som ligger på de ulike lederne ovenfor de ansatte. 

 4. Kompetanseutvikling
  Hva er det de ansatte må lære seg, og hvordan skal bedriften sørge for at folk får mulighet til å utvikle sin egen kompetanse? 

 5. Rekruttering
  Skriv litt som hvilke behov dere ser for dere at bedriften vil ha i fremtiden, og hvilke ressurser det er viktig at dere har på plass for å møte de behovene.

 

Handlingsplan

Så lager du en liste over hvilke tiltak som må oppfylles for at hvert punkt skal kunne kalles oppnådd. Her er det lurt å være konkret, skriv for eksempel “Vi skal ansette to personer med utviklerkompetanse for å styrke vår tekniske leveranse.” 

Med en konkret handlingsplan er det mye enklere å se om strategien faktisk etterleves. Det gjør det enklere for deg å se om arbeidet går fremover, og det gjør det enklere for alle lederne å se hva som trenger mer fokus. 


Nå vet du (nesten) alt du trenger å vite for å lage en HR-strategi. Husk at vi i Huma er her for hjelpe deg. Vi kan hjelpe deg å lage en plan, vi kan hjelpe deg å automatisere de daglige prosessene, og vi kan koble deg med konsulenter som er eksperter på akkurat disse tingene. Ikke være redd for å ta kontakt!

CTA_Onboarding_Huma

 

Relaterte innlegg