HR forklart: forsikringer på jobben, hva er obligatorisk og hva er valgfritt?

Det å navigere pensjon- og forsikringsjungelen kan være en utfordring. Derfor gir vi deg en enkel oversikt over det grunnleggende. I dag skal vi belyse både "must-haves" og de valgene du kan ta innen forsikringer. Det er noe du må ha og en drøss med ting du kan ha. 

Så hva er obligatorisk og hva er valgfritt?

 

Det kan være en utfordring å få overblikk i jungelen av pensjon og forsikringså la oss hoppe i det, og  utforske både noe av tingene de du ha og de du kan ha.

 

Påkrevd: Yrkesskadeforsikring 

La oss begynne med det grunnleggende: yrkesskadeforsikring. Hvis du har ansatte er denne forsikringen obligatorisk. Den dekker skader og sykdommer som oppstår på jobben, uavhengig av skyld. Enten det er en ulykke, sykdom eller farlige stoffer involvert – denne forsikringen er din pålitelige partner. Og det beste av alt? Du får skattefradrag for kostnadene, og det er ingen arbeidsgiveravgift. 

Selvstendige næringsdrivende 

For deg som er selvstendig næringsdrivene – ting er litt annerledes når det kommer til dette temaet. Mens “vanlige ansatte” har visse krav på visse ytelser er du ansvarlig for deg selv. Men yrkesskadetrygd er en frivillig forsikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere som kan gi deg den tryggheten du søker, klikk her for å lese mer. 

Frilanser 

Frilansere uten sykepengeforsikring har rett til sykepenger med 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Som frilanser kan du forsikre deg hos NAV for å få 100 prosent sykepengedekning fra første sykefraværsdag. Søk hos NAV her

Liten bedrift? Du kan forsikre deg mot de første 16 dagene med sykefravær

For mindre bedrifter kan 16 dagers sykefravær virke som en lang periode å dekke. Vil du gjøre disse dagene litt mer håndterbare? Du kan forsikre deg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene). For å være kvalifisert hos NAV må deres totale lønnsutbetaling i fjor ikke overstige 40 G (grunnbeløpet i Folketrygden, i midten av 2023 da denne bloggen ble skrevet var 1G lik 118 620kr). Det vil si at NAV definerer dere som liten bedrift dersom du hadde totale lønnsutbetalinger på under 4,75 millioner i fjor.

Ekstra forsikringer: du kan velge selv om du vil legge på litt ekstra

Det finnes drøssevis av forsikinger. Eiendomsforsikring, ansvarsforsikring, personforsikringer, ulykkesforsikring, transportforsikring og forsikring mot datakriminalitet. Mange arbeidsgiver tilbyr reiseforskikring og helseforsiking for sine ansatte som et ekstra gode. Merk at det ikke det er et krav til at arbeidsgiver har reiseforsikring selv om jobben innvolverer tjenestereise. 


Det er enklere å ta tak i de store (og gøye) HR-oppgavene alle snakker om når “the basics” er på plass. Vi håper denne bloggen gjør det litt enklere å få kontrollen med de riktige forsikringene!

Et lurt sted å legge alt informasjon om forsikringer til ansatte er i personalhåndboka. Les mer om moderne digitale håndbøker her

 

New call-to-action

Relaterte innlegg