6 steg til en vellykket lønnssamtale med ansatte

Er du en leder og klar for å gjennomføre lønnssamtaler med dine teammedlemmer? Nei? Vi forstår presset med å balansere forventninger og målsettinger, og skjønner om du tenker at lønnssamtaler er utfordrende.

Derfor har vi  satt sammen 6 steg du kan bruke for å gjøre samtalen enklere og mer givende! 

Hvordan mestre lønnssamtaler med dine ansatte?

Lønnssamtaler er en avgjørende del av enhver organisasjons personalforvaltning. Det er en tid for å anerkjenne ansattes innsats, samtidig som det gir mulighet for å sette forventninger og mål fremover. For å mestre lønnssamtalen må du skape en konstruktiv dialog som belønner ansattes innsats, fremmer utvikling og bygge tillit. 

Hensikten med en lønnssamtale er at du skal gi den ansatte en tilbakemelding og vurdering av sammenhengen mellom arbeidsinnsats og lønn. En lønnssamtale er noe annet enn en lønnsforhandling, hvor man forhandler for å bli enige om lønn og arbeidsvilkår. 

Lønnssamtale tips til ledere: 

 • Ha en klar lønnspolitikk i selskapet
 • Snakk om hvordan den enkelte kan påvirke sin egen lønnsutvikling
 • Bruk lønnssamtale som et verktøy fremfor lønnsforhandling
 • Fokuser på prestasjoner og utvikling 
 • Bli enige om en motiverende plan for den ansatte

6 steg til en vellykket lønnssamtale: 

 1. Forbered deg
  Forberedelse er nøkkelen til enhver vellykket lønnssamtale. Som leder bør du gjennomgå ansattes prestasjonsvurderinger, mål og resultater i forkant av møtet. Dette gir deg muligheten til å gi konkrete eksempler på ansattes innsats og prestasjoner, og det viser at du verdsetter deres bidrag. Det er også viktig å være kjent med organisasjonens lønnspolitikk og eventuelle begrensninger eller retningslinjer.

 2. Ha åpen kommunikasjon
  Oppmuntre ansatte til å dele sine egne tanker, mål og bekymringer. Lytt nøye til hva de har å si, og vis at du verdsetter deres meninger. Dette bidrar til å bygge tillit og styrke forholdet mellom dere. 

 3. Ha fokus på presentasjoner og utvikling
  Lønnssamtaler bør ikke bare handle om lønn, men også om prestasjoner og utvikling. Diskuter ansattes sterke sider og hvordan de kan bygge videre på dem. Identifiser også områder der de kan forbedre seg, og gi forslag til opplæring eller utviklingsmuligheter. Dette viser at du er opptatt av deres profesjonelle vekst.

 4. Sett klare mål
  Under lønnssamtalen er det viktig å sette klare mål og forventninger for den kommende perioden. Dette hjelper ansatte med å forstå hva som kreves av dem og gir dem en følelse av retning. Samtidig gir det også deg som leder muligheten til å måle fremgang og evaluere prestasjoner på en mer objektiv måte.

 5. Vær forberedt på å svare på spørsmål
  Ansattes spørsmål om lønn, fordeler og karriereutvikling er uunngåelige. Forbered deg på å svare på disse spørsmålene. Hvis du ikke har all informasjon tilgjengelig, lover du å følge opp snarest. Åpenhet og ærlighet er nøkkelen til å opprettholde ansattes tillit.

 6. Følg opp det dere har blitt enige om
  Etter lønnssamtalen er det viktig å følge opp med handling. Implementer eventuelle avtaler som er blitt inngått under samtalen, for eksempel lønnsjusteringer, opplæring eller ansvarsfordeling. Dette viser at du tar ansattes behov og mål på alvor.

En rask oppsummering

For å mestre lønnssamtalen med dine ansatte, er det viktig å forberede seg godt ved å gjennomgå ansattes prestasjoner og organisasjonens lønnspolitikk. Det vil lønne seg å ha en åpen kommunikasjon og lytte til ansattes tanker og mål, og fokusere på prestasjoner og utviklingsmuligheter.

Sett tydelige mål og forventninger under samtalen, og vær forberedt på å svare på spørsmål om lønn og karriereutvikling med åpenhet og ærlighet. Ved å følge disse 6 stegene kan du gjøre lønnssamtalen enklere og mer givende, både for deg som leder og for dine ansatte.

 

Les mer om medarbeidersamtale modulen

Relaterte innlegg