Moving Mamas säästää aikaa Human avulla – ja sitä tarvitaan hyvään tarkoitukseen

Eräs suosikeistamme, Moving Mamas, on aloittanut Human käytön. Organisaatio käyttää järjestelmää muun muassa asiakirjojen kokoamiseen yhteen paikkaan, perehdytyksen tehostamiseen ja uutisten jakamiseen.

Moving Mamas säästää aikaa Human avulla – ja sitä tarvitaan hyvään tarkoitukseen

 

Tietoa Moving Mamasista

Moving Mamas auttaa maahanmuuttajanaisia pääsemään työmarkkinoille. Organisaatio mahdollistaa tämän tarjoamalla yritys- ja yksityisasiakkaille omia palvelujaan, kuten ruokala- ja ompelupalveluja, sekä tarjoamalla yhteistyökumppaneilleen työvoimaa. Organisaatio on vuoden 2015 alusta lähtien auttanut naisia kieliopinnoissa ja työelämään tutustumisessa, tarjonnut mahdollisuuden työkokemuksen kartuttamiseen monille osaajille sekä kohottanut näiden itseluottamusta. Kuulostaa hyvältä!

– Kertoisitko hieman itsestäsi ja Moving Mamasista?

Nimeni on Fatima Ashor. Olen kotoisin Somaliasta ja olen asunut Norjassa noin yhdeksän vuotta. Aloitin Moving Mamasilla, kun se perustettiin vuonna 2015. Ensin suoritin kieliopintoja ja harjoittelun. Vuonna 2016 siirryin osa-aikaisesta kokoaikaiseksi työntekijäksi. Olemme pieni yritys, joten työntekijät hoitavat monenlaisia tehtäviä – sama pätee minuun. Tällä hetkellä työskentelen hallinnon ja palkkahallinnon parissa sekä vastaan henkilöstöasioista. Tehtävänimikkeeni on HR- ja henkilöstövastaava.


Moving Mamas on sosiaalinen yritys, joka perustettiin vuonna 2015. Tavoitteemme on maahanmuuttajanaisten osallistaminen ja integroiminen norjalaiseen yhteiskuntaan ja heidän saamisensa mukaan työelämään. Mahdollistamme tämän joko omilla palveluillamme, kuten ruokala- ja siivouspalveluilla, tai hankkimalla näille naisille töitä yhteistyökumppaneiltamme. Painopisteemme on naisissa, jotka ovat vasta muuttaneet Norjaan tai jotka ovat olleet työttöminä pitkään.

Meillä on useita osastoja, muun muassa Oslossa ja Skissä. Vuonna 2021 aloitimme hankkeen yhdessä Jevnakerin kunnan, Norjan työympäristöviraston (Jobbsjansen) ja Norjan integroitumis- ja monimuotoisuusviraston kanssa. Nyt meillä on uusi toimipiste myös Jevnakerissa. Jobbsjansen on hanke, jossa pyritään auttamaan kotona olevia maahanmuuttajanaisia, joiden on vaikea päästä työmarkkinoille ja joilta puuttuu perustaitoja. Meillä oli samanlainen hanke Grorudin kaupunginosassa Oslossa. Silloin Jevnakerin kunta kuuli meistä ja hankkeesta ja halusi kokeilla sitä.

Pyrimme tavoittamaan työttömät naiset ja tarjoamme heille koulutusta sekä paikan Academy-ohjelmassamme. Ohjelmassa he saavat tietoa työelämästä, työnhausta sekä CV:n laatimisesta. Lisäksi he pääsevät tutustumaan oikeaan työelämään palkkoineen ynnä muine asiaankuuluvine seikkoineen.

– Miksi koitte tarvitsevanne HR-järjestelmää?

Ennen Human käyttöönottoa monet tehtävät olivat monimutkaisia. Käytimme useita eri järjestelmiä. Käytimme PowerOffice Go'ta kirjanpitoon ja osittain työajanseurantaan. Käytimme Google Suitea asiakirjoihin – kaikkiin työsopimuksiin, teksteihin ja asiakirjoihin, jotka tarvitsee säilyttää. Se oli haastavaa, koska jouduimme etsimään tietoja monesta eri paikasta. Ja siihen meni todella paljon aikaa. Tilanteelle oli pakko tehdä jotain. Huma ratkaisi ongelmamme, koska voimme suorittaa useimmat tehtävät samassa paikassa. Esimerkiksi jos minulta aiemmin kysyttiin Moving Mamasin työntekijämäärää, jouduin etsimään oikeaa vastausta monesta paikasta. Huma parantaa tiedonkulkua todella paljon.

– Mikä moduuleistamme on mielestäsi vaikuttanut eniten toimintaanne?

Mainitsin aiemmin uutiset, ja lisäksi käytämme perehdytystä aina kun uusi mama aloittaa. Olemme huomanneet, että uusi työntekijä pääsee sen ansiosta paljon helpommin perille asioista, ja että se todella auttaa tulokkaita. Työntekijää on nyt helppo auttaa eteenpäin hänen tarvitsemallaan ja ansaitsemallaan tavalla. Moduulin ansiosta emme unohda mitään tärkeää.

Käytämme asiakirjamoduulia työsopimusten ja henkilöstöoppaiden säilyttämiseen. Näin työntekijät pääsevät kätevämmin tarkastelemaan omia asiakirjojaan. Me puolestaan saamme hyvän tilannekuvan.

Nyt myös poissaolomoduuli on lisätty, ja odotan innolla pääseväni käyttämään sitä. Human ansiosta koen, että pystyn hallitsemaan huomattavasti useampaa osa-aluetta kuin aiemmin.

”He kokevat todella hyödylliseksi, että tiedot ovat aina saatavilla puhelimessa.”

 

– Harkitsitteko kilpailevia ratkaisuja? Miten Huma erottui niistä?

Tarvitsimme hyvän HR-järjestelmän ja tutkimme eri vaihtoehtoja. Suurin haasteemme oli tiedonkulku. Testasimme Google Groupsia, mutta siitä ei ollut apua, koska kukaan ei käyttänyt sitä. Lähetimme viestejä ja kutsuja, mutta vastauksia ei kuulunut. Ei minulla ollut sellaiseen aikaa. Sitten eräs tuttuni vinkkasi minulle Humasta. Se vaikutti todella yksinkertaiselta.

Kun saimme testata järjestelmää maksutta, saimme paremman käsityksen siitä, tarvitsimmeko sitä. Kysyin esimieheltäni, voisimmeko testata sitä, ja tarvitsisimmeko Business- vai Enterprise-pakettia. Mielestäni hinta on edullinen, ja ratkaisu sopii hyvin pk-yrityksille.

– Mitä työntekijät pitävät ratkaisusta?

Kovin moni meillä ei vielä käytä Humaa tietokoneella, mutta useimmat ovat todella tyytyväisiä mobiiliratkaisuun. He kokevat todella hyödylliseksi, että tiedot ovat aina saatavilla puhelimessa.

– Jos suosittelisit Humaa yhdellä lauseella, mikä se olisi?

Järjestelmä tarjoaa hyvän kokonaiskuvan yrityksestä ja sen henkilöstöstä sekä mahdollistaa niiden hallinnan.

Aiheeseen liittyvät julkaisut